Ga naar de inhoud

Zuid-Beveland A – G

>

>

>


1

>

6
7
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22

23

24

25
25a
25b
25c
25d
25e
25f
25g
25h
25j
25k
25l
25m
25n
25o
25p
25q
25r
25s
25t
25u
25v

>

>

2
2a
3


4
4a

4b>

>

1
2
3

>

>

>

5


>

1
2
3

>

>>>

>

6


7>

>

>

8
9
10
11


12

13

>

2
3
4

>

>

>

>

14

>

>

1>

>

15


>

1

2
3
5

>

>

>

>

16


>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

>

>

171819

20
21
22
23
24
25
26
26a


27

28
29


30

3132


33
3435
>

1

2
3
4
5
6
7
9

11
12
13
14
15
16
17

>

>

36
37
37a


>

1
2


Zuid-Beveland A t / m G

ALGEMEEN

ORDNERS

Inleiding Beveland (uitleg ontstaan)
Bewoners 1792 R.K.
Parochiebijdragen 1761-1765 R.K.
Fundaties van de landsparochie van Goes 1814 R.K.
Rek. en bewijs der penningen tbv de RK gemeenschap
in het Oostelijk gedeelte van Z-Bev
Lijst van Zuid-Bevelandse familienamen ingedeeld naar Religie
Geschiedenis R.K. van Zuid-Beveland.
Lijst van Polders en jaartallen van inpoldering.
Landwacht Zuid-Beveland 1579 en 1622 inv.nr. 3365.
Uitgifte van de West Craejert 1641
Zuid-bevelanders op Walcheren
Diversen.

Boeken (A t/m G)

Haardstedegeld 1694.
Rekeningen Rentmeesters bewesterschelde 1493-1494.
Zuid en Noord Beveland Conscription Maritime 1811.
Vlamingen in Zeeland Zuid-Beveland 1581-1809.
Kustwacht 1813 Noord- en Zuid Beveland.
Rekeninghe Mr. Ossewaerde 1 en 2 (1627)
Garde Nationale 1813 Noord.
Garde Nationaal 1813 Oost.
Garde Nationaal 1813 Zuid.
RAZE 2038 Notaris Petrus Levendale van Romerswale 1576-1581.
Familie van Baerlandt deel 1, 1543-1611.
Familie van Baerlandt deel 2, 1611-1734.
Zuid en Noord Beveland familiegeld 1678.
Ontstaan en Geschiedenis v.d. Buddinggemeente te Goes,
Ned. Protestantisme 1839-1881. (dr. C. Dekker)
Geloot voor Napoleon, Bevelanders in het leger van
Napoleon 1811-1814 door Jan de Ruiter.
Zwake, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Wissekerke (ZB),
Eversdijk bevolking 1811.
Naamregister RK bevolking 1792 t/m 1810, Zuid-Beveland.
Fiches Aagda-Bastiaans.
Fiches Bastingh-Boon.
Fiches Boonaart-Daiseele.
Fiches Dal-Philips.
Fiches Filius-Hartsveld.
Fiches Hartwijk-Hijmans.
Fiches Idenburg-Jonkheer.
Fiches Joosse-Constant.
Fiches Coo-Cijs.
Fiches Laan-Lijs.
Fiches Maeght-Meeuws.
Fiches Meij-Mogge.
Fiches Mol-Noppen.
Fiches Noteboom-Paardekoper.
Fiches Paardekoper-Pijper.
Fiches Raad-Schinne.
Fiches Schipper-Steveningh.
Fiches Sterke-Uijtendaele.
Fiches Vaar-Vos.
Fiches Vos-Wever.
Fiches Westveer-Wijckdorp.

BAARLAND

ORDNERS

Doopboek 1618-1810 op voornamen.
Gezinnen uit Baarland van 1618-1810.
Trouwboek 1618-1671 en 1682-1810 met index.
Begraafboek 1806-1810.
Lidmaten 1687.
Diversen.
Raze 2464-2465 en 2467.
Raze 2457-2511 met index waarschijnlijk niet volledig.
Raze 2484 register van transporten met index 1665-1711.
Raze 2488 register van transporten 1794-1811
Raze 2492 register van plechten 1794-1810.
Raze 2496, 2497 en 2498 + index minuten van
testamenten en huwelijkse voorwaarden.
Raze 2505 boedelscheidingen 1625-1695.
Raze 2506 boedelrekeningen en inventarissen 1719-1729.
Raze 2508 register van weesakten met index 1671-1810.
Raze 2509 minuten van weesakten 1626-1700.
Raze 2510 minuten van boedelrekeningen
en boedelinventarissen 1699-1809.
Overloper v.d. Parochie Baarland, Bakendorp en
Oudelande 1650+1685 (zie bew. boek 1).
10en Eijgenaaren in de polders v. Baarland, Bakenburg, Oudelande
volgens de Rek. van Pieter Coomans.
Not. v. feudale +allodiale goederen ambachtsheerlijkheden
Baarlandt, Bakendorp,Stuvezande,Oudelande.
Overloper 1671.
Overloper v.d. Parochie Baarland-Bakendorp en Oudelande 1685.
Overloper v.d. gemeente Baarland-Bakendorp en
Oudelande (hermeting landerijen 1867).
Kohier van de 100sten penning 1795.
Overlopers Parochiën Baarland, Bakendorp en Oudelande
1643, 1685, 1692, 1741/1742, 1762/1763.
Overlopers Parochiën Baarland, Bakendorp en Oudelande
1783/1784, 1804/1805(2x), 1826/1827, 1833/1834, 1840/1841 en
enkele losse bladen uit een overloper.

Baarland

Boeken (zie cassette 1)

Overloper Baarland, Bakendorp en Oudelande 1650 bewerkt
Overloper Baarland, Bakendorp en Oudelande 1671 ,,
Baarland en Bakendorp bevolking 1811

Gebruikerscomputers

Overzicht van grafzerken in de oude kerk van Baarland
Index op namen van grafzerken in de oude kerk van Baarland
Lidmaten 1687 [NIEUW]
Baarland voork. in Goes [NIEUW]
Raze 2496, 2497 en 2498 + index minuten van
testamenten en huwelijkse voorwaarden. [NIEUW]
RAZE 2510 en 2511, Boedelrek. en -invent. 1699-1809 [NIEUW]

Baarsdorp

Ordners

Bevolkingsregister Baarsdorp en Sinoutskerke 1813
Kercke Rekeningen van Baersdorp 1658-1686

Boeken (zie cassette nr 1)

Overloper Baarsdorp 1599
Baarsdorp, Heerlijkheid, Poeldorp, Monument (P.A. Harthoorn)
Bevolking 1811 Baarsdorp, Sinoutskerke, Driewegen, Coudorp

Bakendorp

Ordners 3 en 4 van Baarland en boek Baarland

Overloper v.d. Parochie Bakendorp
1650+1671 (Zie “Baarland” ordner 3 en boek 1)
Diverse overlopers: (Zie “Baarland” ordners 4a en 4b)
Tiende Eijgenaaren in de polders van Baarland,
Bakenburg en Oudelande volgens de rekeningen
van Pieter Coomans. (Zie “Baarland” ordner 4)
Notitie van feudale en allodiale goederen
ambachtsheerlijkheden Baarlandt, Bakendorp,
Stuvezande en Oudelande. Zie “Baarland” ordner 4.

Bath (gebruikerscomputers)

Trouwboek Bath 1791-1814

Biezelinge

Ordners

Doopboek 1691-1799 + alfabetisch uitgewerkt 1691-1771
Doopboek 16-8-1771 t/m 1-7-1789 + index op moedersnaam
Doopboek 16-8-1771 t/m/ 30-12-1810 en 1821-1822
Trouwboek 1655-1728
Trouwboek 1779-1810
Overlijden 1631-1634
Lidmaten Biezelinge en Eversdijk 1735-
Lidmaten Biezelinge en Eversdijk 1771-1778
met attestatie v. elders gekomen of gedane belijdenis
Actaboek 1735 (Aantekeningen)

Gebruikerscomputers

Doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673
Doopboek Kapelle-Biezelinge 1694-1771
Doopboek Kapelle-Biezelinge 1771-1810
Personen uit Biezelinge voorkomend in Goes + vermelding jaar + Raze
Trouwboek Biezelinge 1779-1810
Trouwboek Biezelinge-Eversdijk 1779-1810
Bevolking Kapelle-Biezelinge 1811

Borsele (Borssele)

Ordners

Burgerlijke stand 1980-1994
Recons. doop en trouw 1619-1810 alf. op vadersnaam +
index op moedersnaam. Herv. Gem.
Huwelijk 1807-1811
Overlijden 1682-1845
Diversen
Aantekeningen uit het kerkelijk archief 1618-1810
Lidmaten 1727-1848
Bevolking 1813
Bevolking 1833 door P. Jans Fraanje
Overloper 1618-1623-1694-1757
Algemeen
Lijst van Baljuw, Schepenen, Rentmeesters enz. 1680-1693
Rekening van de Domeijnen der Heerlichheyd en de
Baronie van Borssele anno 1619
Fiches op de notulen van de kerkenraad
v.d. Herv. Gem. 1618-1821
Index op de notulen kerkenraad 1617-1692
Anniversarium Monster/Borssele voor 1530
Rekeningen Polder Borssele 1601-1636
Raze 2434 en 2443 met index, transporten + plechten 1686-1724.
Raze 2428 t/m 2456 index
Raze 2442, 2451 met index, minuten van plechten.
Raze 2435, 2437, 2443, 2444, transporten en plechten.
Raze 2432, Schepenregister met index.
Raze 2433, transporten en plechten 1654-1685.
Raze 2436 en 2445, genealogische aantekeningen.
Raze 2455 weeskamer.
Raze 2456 boedelrekeningen.

Boeken (zie cassette nr 2)

Notulen van de Kerkeraad 1617-1637 Deel 1
Rekening van de Penningmeesters van de polder Borssele 1616
Bevolking 1811

Coudorp

Boeken

Driewegen

Ordners

Begraven 1806-1810
Raze 2583-2609 (incompleet) Gerechtsrol, Processtukken,
Plechten, Transporten en verkoop conditiën
Raze 2585+2586 Schepenacten 1631-1651, Transporten
en Plechten, 1761-1766
Raze 2608 Minuten Testamenten 1762-1796
Lijst van Schout en Secretaris
Vierschaar november 1776
Lasonder 2610, munten boedelrekeningen,
boedelinventarissen 1763-1810
Lasonder 2612, 2613, 1624 (niet compleet)
Enige notariële akten
Diversen

zie ook Ordner 73 Ovezande voor dopen 1625 – 1810

Boeken (zie cassette nr 2)

De Geschiedenis van het dorp Driewegen
Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en
Ovezande (zie Ovezande boek 9)

Ellewoutsdijk

Ordners

Huwelijken 1620-1810
Raze 2632, 2634, 2635, 2636, namenregister
Raze 2634, minuten v. boedelrekeningen en
boedelinventarissen 1733-1810
Register op geslachtsnaam 1722-1810
Raze 2615, gerechtsrol 1729-1810
Raze 2616, minuten van transporten en plechten 1761-1766
Raze 2617, register van transporten 1767-1786
Raze 2618, register van transporten 1787-1804
Raze 2625, register van transporten 1790-1811
Raze 2626, register van plechten en schepenacten 1767-1804
Raze 2627, register van plechten en schepenacten 1804-1810
Raze 2631, register van minuten verkoopscond. 1768-1810
Raze 2633, kohieren verschillende belastingen 1722-1805
Lasonder 2615-2636, Aantekeningen uit het archief
van het gerecht + register
Naamlijst hervormde Predikanten 1587-1880 en 1903-1965
Actenboek 1713-1785 Index op familienamen
Actenboek 1713-1785 genealogische aantekeningen
Namenindex register van ledematen
Register van ledematen 1715-1783
Lijst Schout en Secretaris 1716-1805

Boeken (zie cassette nr 2)

Overloper v.d. watering van Ellewoutsdijk, de Noordpolder
en Driewegen 1613
Bevolking 1813-1861
Kerkarchief 1713-1785
Overloper 1585

Everdinge (Zie Ellewoutsdijk)

Boeken

Eversdijk

Ordners

Lidmaten zie ordner 1 Biezelinge
Lijst inwoners 1813
Lijst van schout, secretaris, magistraat 1618-1811
Raze 2637-2654 (1615-1811) Raze 2637 t/m 2648 + 2653
Uittreksels uit Gerechtsarchief Eversdijk
Diversen

Boeken (zie cassette nr 3)

Overloper 1587 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1594 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1601 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1608 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1615 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1622 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1629 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1636 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1650 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1657 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1664 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1671 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1686 van de parochie Eversdijk en de polder van Galgoort
Overloper 1808 van de Willem-Annapolder

Goes

Ordners

Algemeen
Brabanders in Goes 1582-1700 blz. 1-11
Brabanders in Goes 1700-1810 blz. 12-33
Oost Brabanders in Goes 1582-1810 blz.34-35
Huwelijken van Engelsen en Schotten te Goes 1593-1653
Lijst van Burgemeesters 1423-1649
Lijst Secretarissen 1486-1791
Lijst Compagnie “De Jonge voetbogen” der stad Goes 1673
Burgerlijke stand gemeente Goes 1988-1991
Diaconierekeningen Herv. Gem. Goes 1577-1585 inv. nrs 226, 227
Schets over het ontstaan van Goes
Diversen
Doop R.K. van Kenniphoven 1607
Doopboek R.K. 1665-1699 op achternaam vader of
bij onecht kind op moedernaam
Doopboek R.K. 1695-1810 A t/m K + index
Doopboek R.K. 1695-1810 L t/m Z (voor index, zie ordner 18)
Trouwboek R.K. 1665-1811 + index
Overlijden R.K. 1679 (1643)-1810 en index
Doop en Trouwboek 1614-1810 A t/m B
Doop en Trouwboek 1614-1810 B t/m F
Doop en Trouwboek 1614-1810 F t/m J
Doop en Trouwboek 1614-1810 J t/m M
Doop en Trouwboek 1614-1810 M t/m R
Doop en Trouwboek 1614-1810 S t/m V
Doop en Trouwboek 1614-1810 V t/m Z + INDEX
Dopen 1615-1621
Geboorten 1811
Trouw R.K 1607 van Kenniphoven 1607
Register op Trouwboek 1593-1665
Trouwboek 1593-1665 (1612-1620 ontbreekt)
Ontbrekende 161201629 [= nr 1586-nr 2201] onbewerkt
Lidmaten N.H. ca 1650
Huwelijken 1593-1595
Trouwboek 1665-1810 A t/m K
Trouwboek 1665-1810 L t/m W
Schepen trouwboek 1670-1810
Overlijden 1811
Lidmaten Doopsgezinde Gemeente 1692-1814
Lidmaten Doopsgezinde gemeente 1662 t/m 1881
Doop Waalse Gemeente 1734-1810
Trouwen Waalse Gemeente 1734-1811
Retroakte Waalse kerk o.a. Predikantenlijst
Overlooper van den Ghoesshen polder 1605
Weeskamer 1553-1579 + register VN 28w
Weeskamer 1579-1589 + register VN 29w
Weeskamer 1566-1593 + register VN 6w
Weeskamer 1589-1601 + register VN 30w
Weeskamer 1602-1614 + register VN 31w
Weeskamer 1615-1618 + register VN 32w
Weeskamer 1618-1622 + register VN 7w
Boedelrekeningen Weeskamer Goes 1632-1673
Boedelrekeningen Weeskamer Goes 1674-1726
Weeskamer 18W, notulenboek van 20-08-1766 – 30-12-1784
en naamregister
Weeskamer 19W, notulenboek van 21-01-1785 – 30-12-1796
en naamregister
Weeskamer 20W, notulenboek van 27-01-1797 – 21-12-1803
en naamregister
Weeskamer 21 W, notulenboek van 25-01-1804 – 21-06-1810
en naamregister
Weeskamer 20 W, notulenboek van 11-09-1810 – 06-05-1811
en naamregister
Raze 2039 Notaris Leverndale 1588-1594
Raze 2042 Notaris Levendale
RAZE, Not. Archief inv.nrs: 2048, 2064, 2065, 2067 t/m 2076,
2079, 2080, 2153, 2155, 2159 + index
Raze 2083 (alfabetisch gerangschikt)
Raze 2088, 2090, 2091, (alfabetisch gerangschikt)
Raze 2091, 2092, (aanvulling op alfabetische rang-schikking)
Raze 2068, 2070, 2107 t/m 2112, 2114, 2115, 2118, 2120, 2121, 2139 t/m
2141, 2143, 2160, 2370, 2374, 2377, 2383, 238.. + index
Raze Not. Archief: 1960, 1961, 2037 t/m 2047, 2049 t/m
2051, 2066, 2078, 2081, 2084, 2086 t/m 2092 2098 t/m
2104, 2118, 2183 t/m 2200, 2307,2308, 2327 t/m 2332, + index
Raze 2052 t/m 2063, 2081 t/m 2083, 2085 + index
Raze 1571 nr 91 (1560)
Raze 1598 (1572)
Raze 1710 (1512-1689)
Archief van Notaris de Fouw 1814-1815 (Inv.nr. 1474)
Poorterboek van Goes (alfabetisch) ca. 1590-1811
Uitgaven v.d. kerkmeesters 1580-1630 Grote of Maria Magdalenakerk
Proclamatieboek Groote Kerk vanaf 7-7-1787 (fotokopie)
Proclamatie Groote Kerk vanaf 7-7-1787 (transcriptie)

Boeken (cassette nr 4 en 4a en 4b)

Register v.d. jaerlicxe lijfrente ende erfrenten ter
laster deze stede v.d. Goes 1577 en 1567
De wezen te Goes gedurende de jaren 1628-1928
Klapper begraafboek 1580-1810
Overloper 1598 Goese Polder
Overloper 1605 Goese polder
Goes Garde Nationale 1813
Impost trouwen 1704-1705
Inventaris Staderman nr.466, verzameling stukken van het
Proveniers-, Wees-, Gast- en Oudenliedenhuis 1564-1787
Adresboek Goes 1938-1939
Adresboek Goes 1957-1958
Adresboek 1960
Adresboek Goes 1966
Adresboek Goes 1969
Adresboek Goes 1972
Geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur Godshuizen
van de vijftiende tot de twintigste eeuw

Gebruikerscomputers

Onderling verdeelde fundaties 1814 [NIEUW]

’s Gravenpolder

Ordners

Doopboek N.H 1662-152/Trouwboek N.H 1662-1749 en 1753
Register van gedoopten 1753-1810
Doopboek 1753-1810 op familienamen
Trouwen 1662-1749 en 1753
Lidmaten 1667-1775
Lijst inwoners op 2-12-1795
Lijst inwoners 1812 (+ index)
Naamlijst van Burgemeesters
Lijst van secretarissen
Lijst van geslachtsnamen
Raze 2664, minuten transporten 1768-1775
Raze 2669, register van plechten 1661-1706
Raze 2685, minuten van boedelrekeningen en invent.1804-1808
Raze 2686, register van weesakten 1661-1705
Pachtboek van de armen 1634 t/m 1637 + naamregister
Rekeningen van de armen 1632-1676 + naamregister
Overloper 1642-1652-1673-1730
Diversen
Comparitieboek gilde Rederijkerskamer 1619, inv. 284
Rederijkerskamer 1637-1659
Rederijkerskamer “Hertog Albertus bijlage 1
Rederijkerskamer “Hertog Albertus bijlage 2
Brieven van A Roland Holst uit 1910
Het spel der Sinnen, origineel en transcriptie

Boeken (zie cassette nr 5)

Overloper 1673
Bevolking 1811

Laatste aanpassing 10-07-2024