Meteen naar de inhoud

Genealogisch Centrum Zeeland

Welkom op de nieuwe site van het Genealogisch Centrum Zeeland

Kantel uw telefoon of tablet voor een optimaal resultaat

NOTARIËLE AKTEN SCHOUWEN-DUIVELAND ONLINE
Mede dankzij de noeste arbeid van vrijwilligers zijn de notariële archieven van Schouwen-Duiveland 1642-1810 nu online te raadplegen. De bijna 55.000 akten laten meer dan 150 jaar leven en werk in de steden op Schouwen-Duiveland zien.De notariële gegevens zijn tussen 2003 en 2016 ingevoerd door vrijwilligers van het voormalige Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. De gegevens en scans van de Schouwen-Duivelandse notarissen vóór 1811 vormen een waardevolle aanvulling op de digitale informatie die het Zeeuws Archief online aanbiedt.Lees het nieuwsbericht voor meer informatie over de akten, hoe je ze kunt vinden en een interessant voorbeeld van een notariële akte uit 1693 waarin bemanningsleden van een Zierikzees schip een verklaring afleggen over de kaping van hun schip door een Duinkerker kaper:

https://www.zeeuwsarchief.nl/notariele-akten-schouwen…/

Voor meer nieuws zie onze nieuwspagina:

  • Het Genealogisch Centrum Zeeland is gevestigd in de studiezaal van het Zeeuws Archief, bij binnenkomst direct aan de linkerzijde.
  • Ons bezoekadres is:
  • Hofplein 16 4331 CK Middelburg Telefoon: 0118-678855
  • Bankrekening: NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
  • Paypal: e.rentmeester@genealogischcentrum.nl [houd rekening met kosten!]
  • Ons postadres is:
  • Postbus 70 4330 AB Middelburg
  • KVK nummer: 41113966
  • Onze mailadressen zijn: secretariaat@genealogischcentrum.nl [voor bestuurszaken e.d.] en info@genealogischcentrum.nl [voor bestellingen van foto’s, bidprentjes enz.]

Wilt u donateur worden dan kan dit eenvoudig door het sturen van een e-mail berichtje naar info@genealogischcentrum.nl met daarin uw naam en adresgegevens, uw mailadres en uw bankrekeningnummer. De persoonsgegevens van de donateurs worden uitsluitend bewaard in het bestand van de donateursadministratie op een met wachtwoord en virusscanner beveiligde computer. De secretaris bewaart een back-up op een externe harde schijf.

Donateurs betalen per jaar minimaal € 11,00 bij digitale toezending van ons periodiek Familiepraet en € 15,00 bij toezending per post.
Buitenlandse donateurs, die via Paypal betalen, verzoeken wij minimaal € 20,00 per jaar te betalen.


De doelstellingen van het Genealogisch Centrum Zeeland zijn:

Het systematisch bewerken van kerkelijke, rechterlijke en notariële archieven in Zeeland om aldus (een deel van) de in 1940 verloren gegane genealogische gegevens te reconstrueren en het verbreiden van genealogische – en aanverwante kennis.

De Stichting tracht dit te verwezenlijken door:

a. het inrichten van een centrum waar haar documentatie kan worden geraadpleegd.
b. het publiceren van werken op genealogisch en aanverwant gebied.
c. het uitbreiden van de reeds bestaande verzamelingen van de stichting.
d. het schriftelijk verstrekken van inlichtingen aan belangstellenden.

De verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland bestaan uit de volgende onderdelen:

klappers op doop-, trouw en begraafboeken;
klappers op rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven;
een bibliotheek met werken op genealogisch en regionaal historisch gebied;
gegevens betreffende Goeree-Overflakkee en Belgische grensgemeenten;
aan de stichting nagelaten particuliere verzamelingen van o.a. dhr. J.A. Luteyn en dhr. H.L.J. van der Linden, of de fotoverzameling van Dhr. Kousemaker.
een grote verzameling geboortekaartjes, trouwkaarten, bidprentjes, rouwbrieven, overlijdensadvertenties, foto’s enz.

Onze tarieven op de studiezaal vind u hieronder:

Beheerders van deze site: Joke Kramer en Tom Nuijten