Ga naar de inhoud

Hier vind u een opsomming van de gegevens die we hebben, gerangschikt op de gehele provincie, of de gebiedsdelen afzonderlijk. Door te klikken op de tekst in een van onderstaande knoppen kunt u alle gegevens raadplegen

Een van de vele boerderij-foto’s die we in ons bezit hebben. Wij zoeken nog steeds naar meer foto’s en namen van boerderijen in heel Zeeland. Stuur uw info aan info@genealogischcentrum.nl
Een zeer oud bidprentje uit onze collectie van ca. 50.000 stuks. Ook hiervan zoeken wij nog steeds prentjes die beschikbaar gesteld worden aan ons Centrum. Aan huis ophalen is geen enkel bezwaar.
Het origineel van het RK Trouwboek van de Landsparochie van Zuid-Beveland, van 1666 – 1785 , berust in het stadsarchief van de gemeente Breda. Wij hebben een digitale versie, gedigitaliseerd door het stadsarchief, tot onze beschikking.