Ga naar de inhoud

Walcheren

>

1

1b


2
3
4
5
6
7

>

1
2
3
4
5
6

7
8
9


101113a

13a1

13b

13b1

13c
13c1
13d
13d1
13e
13e1
13f
14

>

>

8


8a
9
10

>1
3

>
>

>

11

1213


>

1
2
3

>
>

>

14


14a

>

1

>

>

>

15

15a


>>

>

16
>1

>

>

17
>1

>>

>

18>1

>

>

19
>

1
2

>

>

20


>>

>

21

22
23
24

25

26

27
28
29

30
31


32
33
34
35
35a
3637


38
39


40
40a

40b

40c

41


41a

42

43


44


>

1
2
3
4
5
6
8
9

10
11
12
13
14
15
16

>

>

45


>

1
2

>

>

46
>

1
2
3
4

>

48

49
>

1
2

>

>

51


>

1
2
3
4
5

>

>

50

>1,2,3>

>

4747a
>

1

>

51a

>

>

52


535455


56
56a
57
5859
60
61


>

1
2
3
5
6

7

>

>

62
63
64
65
6667


68

69


70

7172


73
74
75
76

>

1

2

3

4

5
6

7
8
9
10


>

>

77


>

1
2

>

>

78
7980
81
82
83
>

1
2

3

4
5
6

7
9
10
11
12

>

>

84


>

1
2
3

Ordner

Haardstedengeld 1694
Gevangenenlijst 1689
Deserteurs 1809 – 1813
Prefectuur no.56 Reg. Civique plm. 1812
RAZE diverse nummers behorende bij diverse plaatsen
Diversen
Overloper van de vijf ambachten van Walcheren anno 1584
(inv.nr. 1155) Westkapelle/Poppekercke/
Boudinkskerke/St.Janskercke
Fiches H.J.L. van der Linden A t/m C
Fiches H.J.L. van der Linden D t/m J
Fiches H.J.L. van der Linden L t/m Q
Fiches H.J.L. van der Linden R t/m W
Fiches H.J.L. van der Linden op achternaam van de vrouw
Fiches H.J.L. van der Linden op voornaam van de vrouw

Boeken (zie cassette A, B, B 1)

Oostwatering van Walcheren overloper 1581  
Westwatering van Walcheren overloper 1, 1607
Westwatering van Walcheren overloper 2, 1607
Bevolking 1811 Domburg-Aagtekerke
Bevolking 1811 Gapinge-Kleverskerke-Sint Laurens
Bevolking 1811 van Brigdamme, Hoogelande, Meliskerke
Mariekerke, Buttinge, Grijpskerke en Poppendamme.  
Reconstructie v. d. blokken uit de overloper v.d. Westwatering
Westwatering van Walcheren overloper 1574, deel 3
Steenrol v.d. ambachten in Walcheren AD 1515 RAZE
Rekenkamer v. Zeeland deel II,
Archief v.d. Rekenkamer ca. 1189-1825 Inv.nr. 45  
Archief v.d. Polder Walcheren, Waterschap Walcheren,
Vergaarboek v.d. Vijf Ambachten (1686 – 1811) en
Archief v. d. Rekenkamer van Zeeland II,
Vergaarboek v.d. Vijf Ambachten (1757-1806)  
Alfabetische lijst v.d. eigenaren van landerijen gelegen onder de
Vijf Ambachten of Noordwatering v. Walcheren met opgave
v.d. schotbare en de vrijlanden anno 30 januari 1812.
Inv.nr. 295 Archief polder Walcheren en Waterschap Walcheren
Veldnamen v. Aagtekerke, Domburg, Meliskerke,
Oostkapelle, Westkapelle
Veldnamen v. Aagtekerke/ Domburg/Meliskerke/
Oostkapelle/Westkapelle (kaarten)  
Veldnamen v. Arnemuiden/ Kleverskerke/ Grijpskerke/
Middelburg/ O. en W. Souburg/ St Laurens
Veldnamen v. Arnemuiden/ Kleverskerke/ Grijpskerke/
Middelburg/O. en W. Souburg/ St Laurens (kaarten)
Veldnamen van Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder
Veldnamen van Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder (kaarten)
Veldnamen van Zoutelande, Biggekerke
Veldnamen van Zoutelande, Biggekerke (kaarten)
Veldnamen van Koudekerke (W)
Veldnamen van Koudekerke (W) (kaarten)
Veldnamen van Ritthem, Nieuwerve en Welzinge ( +kaart)
Telefoongids juli 1958 diverse plaatsen Walcheren

Aagtekerke

Ordners

Lidmaten 1624 -1812
Haarstede 1694
Diversen
Doopboek 1614-1816
Raze 109, register van transporten en plechten 1676-(1691)1729
Raze 110, register van Transporten en Plechten 1729-1749  

Boeken (zie cassette 1 en 2)

Bevolking 1811 (zie boek 4 Walcheren Algemeen)  

Register van Transporten en Plechten 1668-1675
Register van Transporten en Plechten 1691-1729 deel 2 

Gebruikerscomputers

Aagtekerke bevolking 1811
Aagtekerke RAZE 1109 Transp. en Plechten 1676-1691 [NIEUW]

Arnemuiden

Ordners

Raze 180a, Akten van Arrest 1713-1797
Raze 180b -c- d, Testamenten
Raze 180e, Transporten, schuldbekentenissen
Raze 180G, Verklaringen 1595-1800
Raze 180J, Inventarissen (losse stukken)
Raze 186G, Ingekomen stukken
Raze 187D t/m 187Q, Weeskamer 1574-1811
Raze 124 t/m 141, Schepenakten 1574-1597
Raze 174, Decreetbrief 1575-1589
Raze 175, Arresten en transporten 1599-1601
Lidmaten Herv. kerk 1712 -1750 (periode 1730-1736 ontbreekt)
Lidmaten 1750-1778
Lidmaten 1778 – 1820
Poortersboek (Alfabetisch gerangschikt) van 27 juni 1570 – 25 april 1844
Kohier 100e penning 1579 en 1584
Zerk uit de kerkvloer van Arnemuiden, opgraving 2001
Raze 124 -134 Huizen Arnemuiden
Diversen
Bevolkingsregister rond 1800 deel 1
Bevolkingsregister rond 1800 deel 2  

Boeken (zie cassette nr 2)

Bevolking 1811
Actaregister kerkenraad Ned. Ger. Gemeente Arnemuiden 1575-1625
Actaregister kerkenraad Ned. Ger. Gemeente Arnemuiden 1625-1640

Gebruikerscomputers

Arnemuiden bevolking 1811
Zerk uit de kerkvloer Arnemuiden met transcriptie

Biggekerke

Ordners

Trouwboek gezinnen t/m 1770 met index
Lidmaten Hervormde kerk 1585-1637 (Alfabetisch gerangschikt)
Diversen  
Doopboek, gezinnen 1583 t/m oktober 1770

Boeken (zie cassette nr 2)

Bevolking 1811

Buttinge 

RAZE 928 Schepenakten 1679-1720 zie “Grijpskerke”, ordner 17
RAZE 929 Schepenakten 1720-1729 zie “Grijpskerke”, ordner 17
RAZE 930 Schepenakten 1740-1758 zie “Grijpskerke”, ordner 17
RAZE 931 Schepenakten 1758-1765 zie “Grijpskerke”, ordner 17
RAZE 932 Schepenakten 1765-1777 zie “Grijpskerke”, ordner 17
RAZE 933 Schepenakten 1778-1798 zie “Grijpskerke”, ordner 17
RAZE 941 Boedelrekening 1760-1767 zie “Grijpskerke”, ordner 17

Domburg

Ordners

Doop 1672-1810
Trouwen 1675-1810
Geboorten en Doop 1804-1810
Trouwen 1804-1811
Raze 222, Weeskamer 1713-1786
Raze 194 -20, 205,209 -211, 219,220 Schepenakten 1540 -1673
Raze 1126-1131, Domburg buiten 1691-1811  
Raze 1140-1140a,Domburg buiten 1694-1811
Raze 214, testamenten
Lidmaten 1760-1811
Baljuwen, secretarissen, gem. bestuur, predikanten, schoolmeesters
Diversen

Boeken

Bevolking 1811 (zie boek 4 Walcheren Algemeen) 

Gapinge 

Ordners

Doopaantekeningen deel A, 1589-1645
Doopaantekeningen deel B, 1645-1700
Doopaantekeningen deel C, 1700-1755
Doopaantekeningen deel D, 1755-1810
Trouwboek Hervormde kerk 1771-1810
Actaboek 1608-1634
Lidmaten 1608-1878
Diversen

Boeken (zie cassette nr 2)

Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)

DTB Gapinge 1576-1810 

Grijpskerke

Ordners 

Geboorten en doop 1765-1810
Trouwen 1764-1810
Lidmaten Hervormde kerk 1604-1663 (2 delen)
Begraven 1607-1634
Begraven 1718-1812
Overlijden 1719-1760
Overlijden 1762-1811
Raze 943, Inwoners 1680-1795
Actaboek 1603-1631
Raze 967, Register van weesakten 1680-1811
Raze 947, Schepenakten 1618-1624
Diversen

 Boeken (zie cassette nr 2)

Bevolking 1811 (zie boek 6 Walcheren Algemeen)  

Weeskamer Grijpskerke en Poppendamme (1680-1811) 

Hoogelande

RAZE 977 Register van verweesinge, zie “Grijpskerke” ordner 17

Kleverskerke

Ordners

Lidmaten Hervormde kerk 1733-1813
Raze 1158a-b-c weeskamer 1758-1810
Diversen  

Boeken (zie cassette nr 3)

Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)

Overloper Nieuwerkerke en Kleverskerke 1776  

Koudekerke

Ordners

Trouwen 1806-1811
Lidmaten Hervormde kerk 1632-1733
Lidmaten Hervormde kerk 1733-1817, deel 1
Lidmaten Hervormde kerk 1753-1817, deel 2
Grafregister 1704-1808
Akten van Indemniteit 1802-1804
Straatnaamnummering
Diversen

Boeken ( zie cassette nr 3)

Westwatering v. Walcheren Amb. Koudekerke, Overloper 1574 (dl 1)
Westwatering v. Walcheren Amb. Koudekerke, Overloper 1574 (dl 2)

Meliskerke

Ordners

Doop (alfabetisch gerangschikt) 1614-1619, 1723-1737,1750-1753,
Lidmaten 1760 -1810

Boeken

 Bevolking 1811 (zie boek 6 Walcheren Algemeen) 

Middelburg

Ordners

Diverse doopgegevens
Doopboek ref (onvolledig) 1594-1645
Doopboek ref (onvolledig) 1688-1745
Doopgetuigen ref 1595-1650
Zeeuwse predikanten geboren in Middelburg
Lijst Gereformeerde predikanten 1843-1965
Ondertrouw 1792-1800
Klapper op ondertrouw 1792-1810
Huwelijk Ref (man-vrouw) onvolledig 1580-1651  
Huwelijken (vrouwsnaam) 1580 -1651
Trouwgeld 1783-1810
Echtparen uit begraafboeken
Middelburgers, voorkomend in huw.akten K’kerke 1811 -1823
Huwelijkse Bijlagen 1811-t/m 1826 + index (gedeeltelijk)
Huwelijkse Bijlagen akten 1827-t/m 1830  
Trouwboek 1600-1800 
Engelse Gemeente Getuigen Doop en trouw
Engelse gemeente Doop 1624-1819
Engelse gemeente Doop index
Engelse gemeente Trouwen 1624-1810
Engelse gemeente Trouwen index
Engelse gemeente Lidmaten 1736-1811
Doopsgezinden in 1581
Doopsgezinden Trouw 1642-1685
Doopsgezinden Lidmaten 1642-1831
Lutherse kerk uittreksel geschiedenis kerk
Lutherse Lidmaten 1742-1920
De Joodse begraafplaatsen in Middelburg
(o.a. teksten op grafstenen)
Joodse Gemeente 1811-1861 (Stichting Synagoge Middelburg)
Waalse Gemeente Doop/trouw
Waalse Gemeente Lidmaten 1685-
Kerkenraad Hervormde Gemeente 1574-1860
Diversen
Begraven A t/m F
Begraven G t/m K
Begraven L t/m P
Begraven Q t/m W
Begraven 1652-1674 
Begraven 1792-1800 (niet volledig)
Index op collaterale subjecten van stad Middelburg 1696-1806
Collaterale subjecten 1731-1752
Transcriptie oudst gedateerde grafzerk in de Abdijkerk
Collaterale successie 1650 – 1653
Begraven, collaterale subjecten
Register v. overlijden in de kerken binnen de stad Middelburg
549 Godshuizen naamlijst verpleegden 1818-1813
550 Godshuizen Verpleegden in het ziekenhuis
1179 Nieuw archief personen in Ziekenhuis 1789-1837
1180 Nieuw archief personen in Simpelhuis 1793-1837
1379 Hoofdgeld 500e penning 4 en 8-3-1672
Godshuizen Middelburg 1441-1564
Godshuizen Middelburg 1481-1482
1505 Weduwenbeurs 1736-1811
1537-1539 Armengoederen 1650-1701
1540 Armengoederen 1708-1799
1568a Zieken in Armenhuis vanaf 1749 (echtparen en mannen)
Aanvullingen Archief Godshuizen
Diversen
Handschriften verzamelingen 893, Wezen in armhuis
Inventaris Godshuizen 1469 Notulen armweeshuis 1771 t/m 1797
Inventaris Godshuizen 1486 Armweeshuis stamboek
Inventaris Godshuizen 1487 Armweeshuis wezen 1800
Inventaris Godshuizen 1488 Armweeshuis wezen
Inventaris Godshuizen 1499 Armweeshuis opzicht
Inventaris Godshuizen 1500 Armweeshuis opzicht (1798-1810)
Inventaris Godshuizen 1503 Zeevarende wezen 1771-1778
Inventaris Godshuizen 1548 Armweeshuis sterfhuisboek
Inventaris Godshuizen 1551 Arm en burgerweeshuis
Inventaris Godshuizen 1553 Armweeshuis memorieboek (1741 -1809)
Inventaris Godshuizen 1554 Armweeshuis rekening courant 1795
Inventaris Godshuizen 1557 Armweeshuis goud en -zilverboek
Inventaris Godshuizen 1558 Wezen leggerboek 1755
Inventaris Godshuizen 1634 Aannemen v. wezen om ambacht te leren
Inventaris Burgerweeshuis 1630 houwkinderen
Inventaris Burgerweeshuis 1936 Grootboek 1720-1781
Inventaris Burgerweeshuis 1937-1940-1945-1950 Effecten
Inventaris Burgerweeshuis 2024-2028 Rekening courant
Inventaris Burgerweeshuis 2029 Goud en Zilver vanaf 1725
Inventaris Burgerweeshuis 2035 losse stukken
Inventaris Burgerweeshuis 2036 leggerboek 13-5-1781
Inventaris Burgerweeshuis 2037 sterfhuisboek 1718-1732
Inventaris Burgerweeshuis 2038 sterfhuisboek 1734-1752
Inventaris Burgerweeshuis 2039 sterfhuisboek 1752 –
Inventaris Burgerweeshuis 2040 sterfhuisboek
Inventaris Burgerweeshuis 2041 sterfhuisboek
Burgerweeshuis 2045-2049
Burgerweeshuis wezen 1718 -1811
Inventaris Godshuizen 1490-1491 kleding jongens
Inventaris Godshuizen 1492-1493 kleding meisjes
Inventaris Godshuizen 1497 houwkinderen
Inventaris Burgerweeshuis 1603-1605 kleding meisjes
Burgerweeshuis houwkinderen 1630
Inventaris Burgerweeshuis 2050.1 t/m 2056.2 boedelpapieren
Inventaris Burgerweeshuis 2057 boedelpapieren
Inventaris Godshuizen 2109 brei -naai en kinderschool 1758-1790
Inventaris Godshuizen 2110 naai en breischool 1791t/m 1812
Inventaris Godshuizen 2113A naai en breischool 1759-1779
Notulen Burgerweeshuis inventaris nr. 1578, periode 1721 t/m 1811
Stad Middelburgs ambachten
Voormalige weeskamer van Middelburg 
Tholenaren in dienst van de M.C.C. 1721 -1803
Tholenaren in dienst van de Admiraliteit van Zeeland 1750-1793
Tholenaren en St-Philipslanders uitgevaren voor
de kamer v. Zeeland VOC 1671-1794
M.C.C. inwoners Vlissingen
Middelburgse Commercie Com Test/Procuratie etc. nrs. 81-82-109,
151 t/m 157, 1594 t/m 1596-1598-1601-1625
Poorters (Kesteloo stadsrekeningen 1650-1700)
Lidmaten
Uit stadsrekeningen 1600-1800 (Kesteloo)
Uit levensberichten van Zeeuwen (Nagtglas)
Aantekeningen
Diversen
Handschrift verzameling 847 C -L
Handschrift verzameling 849
Handschrift verzameling 850
Handschrift verzameling 852
Handschrift verzameling 853
Handschrift verzameling 894
Raze 115A Weeskamer 1633 -1639, index+ klapper
Raze 115B
Diversen
Advertenties
Huizen
Godshuizen 1384, 1 en 2
Godshuizen 1384, 1
Godshuizen 1384, 2 koop en verkoop
Dagboek Munninck 1653-1724

Boeken (zie cassette nr 3 en 4a)  

Gildeboek van de boekdrukkers, boekbinders en boekverkopers
Sterfhuisboeken van de Weeshuizen 1718-1809
Doop- en lidmaten boek Doopsgezind 1642-1831
Opname ziekenhuis en Simpelhuis (nieuw archief 1179 en 1180)
Lidmaten Engelse Kerk te Middelburg  
Alfabetische bewerking v. het Nagtmaelboek Evang. Luth. Gemeente
Huwelijken Middelburg uit archief Ned. Herv. Gemeente Vlissingen
Register v. d. graven in de kerken binnen de stad Middelurg opgesteld
door Thomas de Kok v.a. 1656 + transcriptie
Adresboek van Middelburg 1919
Adresboek van Middelburg 1921
Adresboek van Middelburg 1926
Adresboek van Middelburg 1927
Uit de Middelburgse historie
MCC testamenten e.a. 1721 -1802
MCC testamenten en stukken 1748-1770 en 1804-1856

Nieuw- en Sint Joosland

ORDNERS

Aantekeningen Doop- en trouwboek 1652-1809
Inwoners belastingen 1692-1803
Raze 3320 en 3328, Weeskamer 1680-1810
Lidmaten 1657-1712
Lidmaten 1738-1812
Akten van Indemniteit 1780-1817
Geschiedenis /plaatsbeschrijving Alf. lijst v. namen
met bijzonderheden 1600-1800
Predikanten, ouderlingen, Diakenen
Diversen 

Boeken (zie cassette nr 5)

Nieuw- en Sint Joosland Bevolking 1811
Geschiedenis/plaatsbeschrijving v.d gem. Nieuw- en St. Joosland

Oostkapelle

Ordners

Raze 1159, Schepenakten 1598-1600 + index
Raze 1160, Schepenakten 1649-1656 + index
Raze 1166, Transporten/plechten 1637-1660 + index
Raze 1186a, Boedelinventarissen, 1630-1711 + index,
Lidmaten
Doop 1640 , 1644, en 1693 met indexen
Trouwen 1657/1658 , 1665-1667 en 1684 met indexen
Machtiging 1709 met index
Coll. Z. gen 60 met index
Uittreksel doopboek 2 en trouwboek 4 met indexen
Weesakten 1740-1809 met index
Dopen diversen tussen 1659 en 1771

Boeken (zie cassette nr 5)

Transporten 1808-1811
Transporten en plechten 1785-1808
Bevolking 1811 
DTB – 1576 -1810 Bewerker: A. Jonkheer

Ritthem

Doop 1612-1675 en 1770-1777 op achternaam
Doop, 1612 -11811 / Trouw 162 -1811 / Ondertrouw 1612 -1811
Huwelijken contraboek 1800-1810
Huwelijken bijlagen 188-1810
Lidmaten 1612-1639
Lidmaten (niet avondmaals-gangers) 1665 -1688
Lidmaten 1665-1702 aangenomen
Lidmaten 1665-1700 met attestatie vertrokken
Lidmaten 1762-1850
Dubbelgetallen ouderlingen en diakenen 1665-1688

Boeken (zie cassette nr 5)

Bevolking 1811
Ritthem in vroege tijden

Serooskerke

Ordners

Doop 1676-1810 op achternaam
Diversen

Boeken (zie cassette nr 5a )

De bezittingen van de abdij van Rijnsburg in Zeeland
Begraven 1807-1987 en 1874-1978 (kinderen)
Bevolking 1811
DTB Serooskerke en Hondegemsambacht 1576-1810  index
Serooskerke zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis door B.J. de Meij

Sint Laurens

Ordners

Lidmaten Hervormde kerk 1610-1629
Ondertrouw -trouwen 1600-1810
Inventaris van de archieven v.d NH gem. St. Laurens(1610 -1968)
Raze 925-926, Weeskamer Brigdamme 1689-1811
Raze 992, Weeskamer Sint Laurens 1729-1807

Boeken (zie cassette nr 5b en 5c)

Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen) 

DTB, 1610-1810, Begraafregister 1693-1810, lidmatenregister 1610-1810 ,
Registers van de weesakten van Sint Laurens (1729-1807)
en van Brigdamme (1689-1764 en 1768-1811) index

Souburg, Oost en West

Ordners

Doopboek 1650-1810 transcriptie
Doopboek 3-1-1734/23-2-1777 transcriptie
Doopboek 1777 -1810
Diversen
De Zevensterren, een volksherberg op Abeele
Raze 1511, Boedelrekeningen 1639-1809,
Raze 1458 t/m 1461, Gerechtsrol 1588-1653
Raze 1472 t/m 1474, Schepenakten 1581-1638
Raze 1475 t/m 1482, Transporten 1634-1792
Raze 1528, Boedelrekeningen
Raze 1521 t/m 1524, Weeskamer 1631-1810
Diversen

Boeken (zie cassette nr 5)

Bevolking 1811

Valkenisse (voormalige gem. Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande)

Burgerlijke Stand eind 1969 t/m eind 1994

Veere 

Ordners

Doop 1594-1796, aantekeningen
Doop 1616-1682, aantekeningen
Doop 1807-1811, aantekeningen
D.T.B. aantekeningen 30-6/17-7-1774
Trouwen 1622-1627, aantekeningen
Trouwen 1628-1635
Aantekeningen uit de Trouwboeken v.d Ger. Gem. Veere 1625-1681
Gegevens uit archief Ned. Herv. Gem. Vlissingen betr. personen
gehuwd en afkomstig uit Veere
Huwelijksregister gem. Poortvliet 1664-1749 personen vermeld uit Veere
Huwelijk in diverse gemeenten van personen afkomstig uit Veere
Overlijden 1622-1625 en 1705-1810
Begraafboek 1783-1804 (alfabetisch)
Overlijden (diversen)
Grafschriften in de Grote Kerk Veere
Lijst van lidmaten 1610-1630
Lijst van lidmaten 1651-1699 ingekomen attestaties
Lijst van lidmaten ca.1655
Lijst van Lidmaten 1610-1700
Lijst van lidmaten 1701-1756
Lijst van lidmaten 1757-1776
Lijst van lidmaten 1797-1884
(N.B. periode 1701-1756 en 1777-1796 ontbreekt)
Magistraat
Poorters 1425-1666, alfabetische namenlijst
Poorters 1666-1809, alfabetische namenlijst
Weeskamer (Stad) nummers 1 t/m 7
Weeskamer (Stad) nummers 8 t/m 15
Weeskamer (Stad) nummers 16 t/m 25, 41, 42, 69, 70, 71 
Raze 343, 363, 367, 378, 379,430a,
Armen rekening 1602 (inv. 599)
Raze 600 Notarieel akten 1684-1688
Diversen
Godshuizen nummers 1 t/m 8
Godshuizen nummers 9 t/m 15
Raze 1071-1071A, 1072 t/m 1075 en 1086, Weesk. (Landvierschaar)
Weesakten 1 t/m 9

Boeken (zie cassette nr 6) 

Weeskamer der landvierschaar te Veere, deel 9 en 10
Weeskamer der landvierschaar te Veere, deel 11, 12 en 13
Bevolking 1811
Huisnamen in Veere
Het provinciaal Werkhuis in Veere, tehuis voor
bedelaars, zwervers en vagebonden 
Zeven eeuwen Veere

Vlissingen

Ordners

Doop 1709-1810 ( A t/m L)  
Doop 1709-1810 ( M t/m Z)
Doop 1795-1810 R.K. ( A t/m K)
Doop 1795-1810 R.K. ( L t/m Z)
Lijst geboorte- en doop bewijzen van 1624-1796
Inv. nr. 3894-3895 archief der gemeente Vlissingen
Lijst geboorte/doop bewijzen pers. in Vlissingen geb. Inv. nr. 3896
Lijst geboorte/doop bewijzen pers. niet in Vlissingen geb. Inv.nr. 3897
Lidmaten 1610-1647 onvolledig
Lidmaten 1596 en 1597
Diverse aantekeningen Trouwen ca. 1599-1796
Diverse aantekeningen Trouwen 1809-1810
Diverse aantekeningen Doop/Trouw ca. 1630-1810
Doopboek Geref. kerk 1585- 1808
Diversen  
Lijst van Vlissingers elders overleden
Trouw-begraven 1798-1811 R.K.
Huwelijken Vlissingen m/v met Walch. jonge dochter/man deel 1 en 2 alf.
De Joodse begraafplaatsen in Vlissingen Julianalaan en Vredehoflaan
Begraven 1783-1809
Lidmaten 1783-1823 (Waalse Kerk)
Lidmaten 1665-1811 (Doopsgezind)
Alf. lijst van namen bewoners gasthuis 1714-1778
( Inv. nr. 4030 Bevolkings Boeken)
Lijst v. afgenomen ziek +gekwetste opvarende van
oorlogschepen 1794-1806/1815-1816
Lijst van stads -doctoren, chirurgen en apotheker 1580-1753
Lijst van personen met stedelijke ambten
Lijst v. personen in de notulen v.d vergadering diaken Ned. Herv. Gem.
Diversen
Poorters boeken deel 1, 1500-1600
Poorters boeken deel 2, 1600-1700
Poorters boeken deel 3, 1700-1800
Poorters boeken deel 4, 1800-1808
Weesboeken deel 1, Lijst v. opgenomen wezen 1665-1786 inv.nr.4010
Weesboeken deel 2, Lijst v. namen wezen gaan varen naar O. of W. Indië
Weesboeken deel 3, Lijst opgenomen wezen 1785-1801 inv.nr.4011
Landvierschaar deel 1, Weesakten 1656-1675
Landvierschaar deel 2, 1674 -1692
Landvierschaar deel 3, 1692-1739
Landvierschaar deel 4, Koudekerke
Landvierschaar deel 5, 1783-1795
Raze 1261-1279 en 1235
Raze 1280-1295
Kaapvaart 1575-1577, 1577-1587, 1703-1705

Boeken (zie cassette nr 7)

Raze 1261 – 1277, Schepenakten v.d. Landvierschaar
1578-1625 index op voornaam
Raze 1261 – 1277, Schepenakten v. d. Landvierschaar
1578-1625 op achternaam
Raze 1263 t/m 1269, Schepenakten v.d. Landvierschaar
1587-1637 index op voornaam
Raze 1263 t/m 1269, Schepenakten v.d. Landvierschaar
1587-1637 + index op achternaam
Vlissingen, de arme zeemans en vissersbeurs 1756-1781
Eenige grafschriften uit de afgebrande Sint Jacobskerk
te Vlissingen door P.K. Dommisse
De geschiedenis der oude havens van Vlissingen
Adresboek van Vlissingen 1922
Adresboek van Vlissingen 1938
Adresboek van Vlissingen 1940

Vrouwenpolder

Ordners

Ondertrouw 1758-1810
Ondertrouwboek 1758-1810 aantekeningen
Doop 1661-1810, aantekeningen
Trouw 1661-1761, aantekeningen
Ondertrouw 1661-1764, aantekeningen
Diversen  

Boeken (zie cassette 7)

Bevolking 1811  
DTB 1576 – 1810  

Westkapelle

Ordners

Doop 1672-1811, aantekeningen
Geboorte 1743-1811, aantekeningen
Huwelijk 1782-1810, aantekeningen
Lidmaten 1672-1707, aantekeningen
Ingekomen en vertrokken lidmaten met attestatie 1726-1809
Volkstelling 1645
Volkstelling 1750
Inwoners 1810
Inwoners 1940
Plattegrond 1920
Dijkwerkers
Poorters
Haardstedegeld Register van Bebouwde
Eigendomsveranderingen 1815-1832
Register v. Eigendomsveranderingen
van de onbebouwde eigendommen 1816-1826
Lijst van slachtoffers bij bombardement oktober 1944
Raze 811 t/m 830  
Raze 831 t/m 869
Raze 870 t/m 898
Raze 898 t/m 902
Raze 1066 -1067, Weesakten 1665-1811
Raze 1019A t/m 1070
Belastingen 1691-1701

Boeken (zie cassette nr 9 en 10 )

Poortersboek Westcapelle 1665-1810
Alfab. lijst van namen uit Weesakten 1665-1811 ,
Westkapelle Buiten + Poppekerke
Alfabetische lijst van namen uit Weesakten deel 1, 1620-1675
Alfabetische lijst van namen uit weesakten deel 2, 1675-1747
Alfabetische lijst van namen uit weesakten deel 3 en 4, 1748-1811  
Bevolking binnen en buiten 1811
Verpacht boek v.d molen, wijn/bier exsijnsen
van de 10e ter stede Westcapelle 1660
Notulenboek Serooskerke /Poppekerke en Westkapelle buiten
Brievenboek 1833-1835
Rolle of Registerboek der poorterei 1665-1810  
Westkapelle, een familie  verzameling parentelen/kwartierstaten
Dorp aan de zeedijk van K. Faasse

Zoutelande

Ordners 

Doop 1757-1810, aantekeningen
Lidmaten 1798-1811
Raze 1565, Weeskamer 1795-1811
Raze iv.nr. 1155, Overloper 1584
De oude grafzerken in de Catharinakerk te Zoutelande
Diversen

Boeken (zie cassette nr 11) 

Bevolkingsregister 1823-1826
Bevolking 1811
Het Trio v. Boudewijnskerke
(Hofsteden in het “kerkenblock” op Walcheren
Eigenaren en baanders in het tijdvak 1567-1810
(Onderzoek J. Chr. Verhage)

Laatst aangepast 21-03-2024