Ga naar de inhoud

Noord-Beveland

>>

1

2
3
4
5
6
7
8
9
9a
10
11
12
13
14
15
16

>

99100
100a
100b

>

>

101
102

>

>

103

>

>

104


>

>

105
106
107


108
109

ALGEMEEN

Familiegeld 1678, (zie Zuid-Beveland boek 21)

Boeken ( zie cassette nr 1 en 2)  

Vreemde eenden in de bijt, Italiaanse
onderduikers ’44 Kamperland
Garde Nationaal 1813
Bevolking 1811
Inschrijflijsten voor de Nationale Militie v. Wissenkerke 1814-1830
Hofstede Donkerzicht te Kamperland 1810-1995, 5 gen. Leendertse
Desi Bouterse
Peelanders, 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders
De winkel van Jobje Ketelaar (Zeeuwse Historische bronnen)
Tussen Afsluitdammen en Deltadijken
Herbevolking v. N.-Beveland na de bedijking v. 1598 door C.P. Zuijdweg
Nationale militie Wissenkerke 1747
De redding van Colijnsplaat
Akte Colijnsplaat 1599-1650
Noordbevelandse veldnamen inclusief 18 kaarten
Droogleggers aan de Oosterschelde
Pioniers aan de Oosterschelde
Hervormers aan de Oosterschelde

Ordners

Personen in Noord-Beveland 17e en 18e eeuw
De Noord-Bevelandse afstammelingen van Karel de Grote
Namen van boerderijen op Noord-Beveland
Genealogische missers (Imanse en Flipse uit Harinkman, Harinkman)
Verzameling betreffende N.-Beveland van J.P. v.d. Weele blz. 1 t/m 170  
Bevolking 1700-1810 alf. op voornaam + index op achternaam A-J
Bevolking 1700-1810 alf. op voornaam K-Z

Colijnsplaat

Ordners

Doopboek 1622-1651 + index
Doopboek 1651-1695 + index
Doopboek 1696-1788 + index
Omschrijvingslijst van den dope Colijnsplaat 1797
Omschrijvingslijst van den dope Colijnsplaat 1798
Huwelijken 1750-1810 uit Rekeningenboek Colijnsplaat en Wissenkerke
Huwelijken 1722
Data betalingen trouw en ondertrouwgeld 1746-1810
Lijst van inwoners van 41 t/m 60 jaar
Lidmaten 1599-1692
Lidmaten 1747-1793
Ouderlingen/Diaken 1599-1650
Register behorende bij Actaboek 1599-1607
Lijst taxaties boedelscheiding, weesakten, 500ste penning etc.
Bulletin St. Oude Zeeuwse Kerken 27-10-1991 (Herv. Kerk Colijnsplaat)
Boekje over kerk Colijnsplaat ter gelegenheid heropening kerk 1981
Het dorp aan de Oosterschelde ( geschiedenis van de kerk)
Diversen

Kats

Ordners

Doopboek 1745-1811
Huwelijk 1740-1811
Lidmaten 1659-1829 en 1752-1772
Inwoners 1813
Klapper op de aantekeningen betreffende Kats van C.P. Zuidweg
Archief van de Ambachtsheerlijkheid Kats 1662-1944 
Kats voorkomend in Goes
Omschrijvingslijst van den dope Kats 1797
Omschrijvingslijst van den dope Kats 1798
 
Kortgene

Ordners

Doopboek 1688-1810
Huwelijk 1690-1810
Lidmaten 1691-1810
Actaboek 1688-1811
Telling des volks zonder onderscheid van staat
of jaaren Cortgeen 24-11-1795
Bevolking 1813
Omschrijvingslijst van den dope Cortgeen 1797
Omschrijvingslijst van den dope Cortgeen 1798
Straataanduiding Kortgene, omzetting van oud naar nieuw

Wissenkerke

Ordners

Doopboek 1700-1788 en 1662-1810
Doop 1811-1834
Doop 1853- 1854
Omschrijvingslijst van den dope Wissenkerke en Geersdijk 1797
Omschrijvingslijst van den dope Wissenkerke en Geersdijk 1798
Omschrijvingslijst van den dope ’s Gravenhoek 1798
Aantekeningen Actaboek 1661-1742
Aantekeningen Actaboek 1661-1808
Aantekeningen Actaboek 1762-1815
Aantekeningen uit verzameling Hr. de Vos nr.35
Flitsen uit het doopboek v.d. Herv. Kerk van Wissenkerke 1661-1810 met
nalezing trouwboek van de Herv. Kerk Bruinisse 1590-1676
Trouwregister 1811-1954 Herv. Gemeente te Wissenkerke
Trouwen op N. Beveland, een verassing                                                       
Trouwen 1750-1810 uit Rekeningenboeken van
Colijnsplaat+ Wissenkerke
Bevolking 1748 en 1813
Hoofdgeld
Bevolking 1813 Campens Nieuwland
Lijst van predikanten van Wissenkerke
Wissenkerke voorkomend in Goes
Diversen
RAZE 3653 + index
RAZE 3677 – 3691
RAZE 3724 t/m 3742 +Index
RAZE 3751 +Index
RAZE 3754 – 3758
RAZE 3754 – 3763
Plattegrond Wissenkerke
Begraven Noord- Bevelanders op de begraafplaats
van de Stichting Vrederust B. op Zoom
Kindersterfte te Wissenkerke (kopie van weekblad
Ned. Tijdschrift v. geneeskunde. 1875)
Alf. lijst Militie Nationale gem. Wissenkerke en Geersdijk 1815-1820
Alf. lijst Militie Nationale gem. Wissenkerke en Geersdijk 1821-1830

Gebruikerscomputers

Wissenkerke [NB] Acta NH kerk 1661-1742 [dl.1] [NIEUW]


Laatste aanpassing 15-11-2023