Ga naar de inhoud

Schouwen – Duiveland

>

>

1>

1a
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12


>

>

>

>

2
3
4>

1

>

>

5

6
7

>

1
2a

2b

2c

3
4


>

>

8

>

1
2
3
4

>

>

1

>

>

99a

>

1
2
3
4


>

10


>

1
2
3
4

>

>

1

>

>

11
12


13>

1
2
3

4
5
6
7
8
9

>

>

14

15
>

1
2

>

>

16
1718>

1
2
3

>

>

18

>

>

19
>

1
2
3

>

>

20
21


>

1

2
3
4
5
6
7

>

>

22


>

1

>

>

23>

1
2
3

>

>24


>

>

25


>


1


>

>

25>

>

26
27
28
29
30
31


32>

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11


>>

>

33
34Algemeen

Ordners

Poorters van Goes, personen afkomstig van Schouwen-Duiveland
Taxateurs
Geschiedkundige opgaaf van de predikanten
Transporten Brijdorpe en Klaaskinderkerke,
rechtelijk RAZE inv. nr. 4830
Ellemeet, Gew. besturen 1799-1810, dienstplicht + contributie 1797/1798
RAZE 4891, Schepenakten Duivendijke 1796-1810
Noordwelle, overlijden successiebelasting 1806-1811
Noordwelle, Gewestelijke besturen 1799-1810, inv. nr. 257,
dienstplicht en contributie 1797 en 1798
Diversen 

Boeken ( zie cassette nr 9, 10 en 11)

Huwelijken Schouwen-Duiveland burgerlijke stand per plaats
Veldboek 1753, Westvierendeel van Schouwen
Veldboek 1780 Westvierendeel van Schouwen, deel I
Veldboek 1780 Westvierendeel van Schouwen, deel 2
Veldboek 1599 Westvierendeel van Schouwen
Bevolking 1811 Schouwen
Bevolking 1811 Duiveland
Bevolking 1811 Schouwen-Duiveland
De evacuatie-post nr. 3, 1953
De Boerderijen van Schouwen-Duiveland
door de eeuwen heen door dr. P.J. van Cruyningen  
Van Spaanse Zee en Keulse Putten, 400 j. boerderijen
in  Nieuwerkerk en Ouwerkerk 

Bommenede

Zie Zonnemaire ordner 34 

Brouwershaven

Ordners

Doop 1604-1810
Trouw 1653-1759
Trouw 1760-1810
Raze 4419, 1617-1653
Diversen

BOEKEN


Doop (ref.) deel 4 1751-1810

Bruinisse

Ordners

Dopen 1590-1810 index op achternaam
Dopen 1590-1650 gezin op voornaam vader
Dopen 1651-1700 gezin op voornaam vader
Dopen 1701-1750 gezin op voornaam vader
Dopen 1751-1810 gezin op voornaam vader
Dopen 1590-1810 gezin op achternaam vader
Dopen 1670-1794 origineel
Trouwen 1599-1798 + index
Trouwen 1670-1710 origineel
Trouwen 1710-1798 op voornaam vader
Begraven 1632-1646 en 1651-1659 + index
Akten van indemniteit 1783-1808
Predikanten 1601-1870
Ouderlingen en Diakenen 1590-1871
Lidmaten en Attestaties 1594-1807
Schoolmeesters en Voorzangers 1692-1796
Smeden Bruinisse                                                                                          
Handelingen kerkenraad 1802-1825
Namen mannen boven de 18 + vrouwen met eigen huishouden 1797
Diversen

Boeken ( zie cassette nr 1)

Overlijdens uit de burg.stand v. Bruinisse + aanv. 1894 – 1976
Mosselvaartuigen v. Bruinisse, schippers en/of eigenaren
van mosselschepen deel 1
Mosselvaartuigen v. Bruinisse, schippers en/of eigenaren
van mosselschepen deel 2
Mosselvaartuigen v. Bruinisse, schippers en/of eigenaren
van mosselschepen deel 3 bijlagen
School met de Bijbel 1870 -1970
400 jaar onderwijs Bruinisse


Burgh

Ordners

Doopboek 1702-1810
Doopboek 1702 -1810 origineel
Schepenaktenboek 1636 – 1651
Begraafplaats Burgh


Boeken ( zie cassette nr 2)

Trouwboek 1665-1810 origineel
Trouwboek 1615-1810 + index achternaam v.d. man+vrouw
Doop (ref.) 1702-1810
Lidmaatschapslijsten 1783-1818 en 1840

Capelle

Boeken (zie cassette 2)

Hier was eens Capelle, Kees Slager

Dreischor

Ordners

Doopboek 1644 -1810 gezinnen op voornaam
Lidmaten 1631 -1743
Trouwboek 1650 -1810
Diversen
Huizen en boerderijen 1633-1832

Boeken (zie cassette 2 en 3)

Ondertrouw /gehuwd Ref.1650-1810 op achternaam man
Ondertrouw /gehuwd Ref.1650-1810 op achternaam vrouw
Huwelijken Ref.1650-1810
Doopboek Ref 1644-1810 gezin op voornaam vader
+ index op achternaam vader + moeder

Elkerzee

Doop 1654 – 1791
Doop 1796-1812
Ondertrouw 1671-1780
Trouwen 1726-1810
Lidmaten 1693-1795 origineel
Lidmaten 1693-1795 bewerkt
Lidmaten 1695 -1794
Lidmaten 1796-1848
Gezinnen 1651-1725 Doop, Trouw en Lidmaten
Diversen

Boeken (zie cassette nr 3)

Huwelijk 1651-1759 origineel deel 1
Huwelijk Ref. 1760-1810 origineel deel 2
Gezinsklapper geboorte, doop en huwelijk 1651-1730 deel 1
Gezinsklapper geboorte, doop en huwelijk 1731-1816 deel 2

Ellemeet

Boeken (zie cassette nr 3)

Register van Schepenakten 1715-1751 (uittreksel en index)

Haamstede

Ordners

Doop 1630 – 1810 origineel
Dopen 1639 – 1650 op voornaam vader origineel
Dopen 1650 – 1700 op voornaam vader origineel
Dopen 1700 – 1750 op voornaam vader index
Dopen 1750 – 1810 op voornaam vader origineel
Dopen 1750 – 1810 op naam vader index
Dopen 1750 – 1810 op naam vader origineel
Diversen
Huwelijk 1637-1640 en 1655-1761 op voornaam
man en Index op achternaam man + vrouw
Dopen 1607-1630 afschrift P.D. de Vos
Schepenakten 1602-1613
Lidmaten 1627 – 1654
Plattegrond begraafplaats Haamstede met namen
Diversen

Boeken ( zie cassette nr 4)

Trouwboek 1637-1640 en 1655-1761 (origineel)
Trouwboek 1637-1810 + index (transcriptie)
Extracten uit Notariële archieven en de archieven
van de gerechten 1584-1690
Extracten van de Notariële archieven 1631-1652
Doop 1607-1650, transcriptie deel 1
Doop 1650-1700 (ref) deel 2
Doop 1701-1750(ref) deel 3
Doop 1751-1810 (ref) deel 4
75 jaar Christelijk Onderwijs

Kerkwerve

Ordners

Doopboek N.H. 1646-1810
Trouwboek N.H. 1731-1810
Raze 5094, Weeskamer 1708-1771
Weesboek van Kerkwerve (13-6-1646 / 22-7-1723 en 21-101723 /
13-5-1773), uit “De Vos 36”
Diversen

Boeken (zie cassette 5)

Gezinsklapper geboorte/doop/huwelijk 1646-1810
Uittreksel weeskamerregister 1646-1810

Nieuwerkerk

Ordners

Doopboek 1702-1810
Doopboek 1656 – 1702
Doopboek 1700 – 1749
Trouwboek 1691-1810
Begraven 1806-1810
Bevolkingsregister 1818-1821 + index
Huwelijk buiten Nieuwerkerk
Handelingen van de Kerkenraad 1712-1808
Akten van indemniteit 1760 – 1811
Akten van indemniteit 1734 – 1798
Predikanten 1719-1811
Ouderlingen en diakenen 1713-1818
Lidmaten met attestatie 1713-1809
Schoolmeesters en voorzangers 1712-1803
Nieuwerkercke in Duvelant consistoriebouck
Diversen

Boeken (zie cassette nr 6)

Doopboek 1656-1700 gezinnen op naam
Doopboek 1700-1749 gezinnen op naam
Doopboek 1750-1810 gezinnen op naam

Nieuwerkercke

Ordners

Nieuwerkercke in Duvelant consistoriebouck 14-6-1598 tot 23-11-1812

Noordgouwe

Ordners

Doopboek N.H. 1663-1726
Doopboek N.H. 1776-1810
Lidmaten 1763-1817
Trouwboek Noordgouwe

Boeken (zie cassette 6)

Doopboek + index 1663-1810 (Ref)
Afschrift trouwboek 1603-1626 + uittreksel 1692-1810
Klapper trouwboek 1603-1626 + klapper 1692-1810

Noordwelle

zie algemeen boek 3,4 en 5
Doop en trouwboek uittreksels, zie Renesse ordner 23
Dopen en trouwen 1789-1811, zie Renesse cassette 7

Oosterland

Doop 1720-1788 op gezin
Doop 1720-1787
Doop 1788-1810 (op gezin)
Doop 1788-1810 (origineel)
Doop / geboorten 1788-1814 + index
Begraven impost 1624-1810
Bevolkingsregister 1826-1831
Lidmaten 1680-1749
Akte van Indemniteit 1749-1794
Weesakten 1702-1811, Raze 4793 + ?
Diversen

Boeken (zie cassette nr 7)

Cohieren, taxaties, opgaven ingevolge ordonnanties,
proclamaties, enz. +Alf. lijst v. namen die hierin voorkomen (1795-1813)
Weeskamer 1787-1811
Kohier huisschattingen 1686-1702
Polderarchief 1692-1759
Raze 4779, Oosterland en Sirjansland
Geboorte/doop (ref) op voornaam 1788-1810 en 1814
Minuten v. Testamenten en huwelijkse voorwaarden 1657-1811

Ouwerkerk

Ordners

Doopboek Ref. 1634-1638
Aktaboek 1653-1611 (lidmaten)
Bevolkingsregister 1800-1834 (+ index) 
Overledenen collaterale successie 1672-1805
Vergaarboek van Ouwerkerk 1632 Heerlijkheid Botland inv.nr 1
Trouwboek 19-2-1725 / 27-12-1810  

Boeken (zie cassette nr 6)

Vergaarboek 1761

Renesse

Ordners

Uittreksel Doopboek Renesse en Noordwelle 1659-1746 en index
Doopboek Renesse en Noordwelle 1789-1800 en 1806-1810 origineel
Uittreksel ondertrouw Renesse en Noordwelle 1704-1810 niet volledig
Trouwen 1Renesse en Noordwelle 1789-1794 en 1806
Politieregisters 1853-1867 en 1894-1917
Plattegrond begraafplaats Renesse + namen (zie alg. boek 3,4 en 5)
Diversen

Boeken (zie cassette nr 7)

Uittreksel RAZE 5066
Dopen en trouwen 1789-1811 (met Noordwelle)
Weeskamer Renesse, bewerking RAZE inv.5079 en 5080

Serooskerke

Ordners

zie algemeen Schouwen Duiveland boek 3,4 en 5.

Doop 1674-1810 uittreksel
Trouwen 1670-1810 uittreksel

Sirjansland

Ordners

Doopboek N.H. 1660-1812 origineel
Trouwboek N.H. 1688-1732 origineel en transcriptie
Lidmaten 1660-1743, 1688-1775, 1776 en 1792
Bevolkingsregister 1810 , 1826 + index
Doop 1660-1680 / Lidmaten 1660-1742 / Kerkenraad 1660-1641
Diversen

Boeken (zie cassette nr 7)

Zie Oosterland boek nr 1, 4 en 5
Geboorte, Doop Ref. 1660-1812

Gebruikerscomputers

NG Gemeente van Sirjansland [NIEUW]


Westenschouwen

Ordners

Bewerkingen RAZE 5136 + 5140 en dienstpl. + contrib. 1797/1798
Register der Heerlijkheid van Westerschouwen, uittreksel uit
oud rechterlijk archief (1620-1786) uit “De Vos 36”

Zierikzee

Ordners

Doopboek Ref.1582-1658 klapper
Doopboek Ref.1741-1750 klapper
Doopboek 1751 -1760 klapper
Doopboek 1771 -1780 klapper
Doopboek 178 – 1789 klapper
Doopboek 1790 -1800 klapper
Trouwen A t/m Kien
Trouwen Kik t/m W
Poortersboek 1302-1810
Doop Waals 1594-1810
Huwelijk Waalse Kerk 1597-1810
Huwelijk R.K. 1761-1810
Lidmaten (vertrokken) 1722-1781 en 1821-1867
Lidmaten 1732-1810
Lidmaten (gecensureerd) 1723-1793
Lidmaten 1804-1850
De Joodse begraafplaats in Zierikzee
Aantekeningen dopen -trouwen – begraven
Trouwen 1646 -1765
Naamlijst van diaken Ned. Duits Herv. Kerk 1650-1688
Poorters van Veere afkomstig uit Zierikzee
Index naamregister van P.D. de Vos
Notaris Jacob Weststrate not. aktes 1670 -1671

Boeken (zie cassette nr 8 en 8a)

Voorlopige inventaris v.h. archief v.d weeskamer
te Zierikzee 16e-19e eeuw
Bevolking 1811
Register van certificaten der stad Zierikzee 1756-1760
20 jaar huwelijken 1843-1862
De Vroedschap van Zierikzee deel I
De Vroedschap van Zierikzee deel II
De Vroedschap van Zierikzee deel III
Zierikzee Rampstad 1953
125 Christelijk Onderwijs
 Slavenkas van Zierikzee-register contribuerende
  zeelieden 161 -1778 (deel 3 van 4)                                                                 

Gebruikerscomputers Alfabet met digitale bronnen

Weeskamer Zierikzee 1484-1811

Zonnemaire

Ordners

Doop 1631-1774 + index
Trouwboek 1636-1774 + index
Lidmaten 1654-1804
Extract ondertrouwregister 1636-1657 (Ned. Ger. Gemeente)
Lidmatenlijst Anno 1654
Doopboek 1640 -1774 klapper
Diversen Bommenede

Laatst aangepast 15-11-2023