Ga naar de inhoud

Boeken te koop

Specials:

“Over den Vier Ambachten” Uitzonderlijk mooi, goed gedocumenteerd boek in nieuwstaat.
Het 1060 bladzijden omvattende en in zeven afdelingen ingedeelde boek handelt over het huidige Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het aangrenzende Vlaamse gebied Het brengt niet alleen de geschiedenis van 750 jaar Vier Ambachten in beeld, maar gaat zelfs terug tot voor onze jaartelling. Zo komen de opbouw van het landschap en de aanleg van de polders tot op de huidige dag aan bod. De archeologie wordt hierbij niet vergeten. Ook landbouw, industrie, transport, nijverheid en nutsvoorzieningen, de sociale geschiedenis en de rechtsgeschiedenis krijgen ruimschoots aandacht. In een vrijwel volledig historisch overzicht worden de kerkelijke- en bestuursinstellingen belicht. Enkele hoogtepunten uit de politieke en militaire geschiedenis passeren eveneens de revue. Bij de cultuur en mentaliteit worden de schilder- beeldhouw- en bouwkunst belicht, maar ook de afzonderlijke klederdrachten en dialecten is een belangrijke plaats toebedeeld.
Prijs: € 125,00

Watersnood, schrijver Kees Slager. Behandeld alle gebieden over de Watersnoodramp van 1953.
in 672 bladzijden.
Prijs: € 25,00

Geschiedenis van Zeeland, 4 delen van elk 385 pagina’s. Vol met kleurenfoto’s.
Deel 1 bevat Prehistorie tot 1550, Deel 2 van 1550 tot 1700, Deel 3 van 1700-1800 en Deel 4 van 1850 tot 2000.
Prijs: € 75,00 voor 4 delen. [uitsluitend per 4 delen]

De Zeeuwse Streekdrachten 1800-2000
Schitterende uitgave waarin alle Zeeuwse Streekdrachten uit en te na worden behandeld. Zeer rijk voorzien van fotomateriaal.
Prijs: € 25,00

Zuid-Beveland, Proefschrift van dhr. C. Dekker.
C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen ( xxviii + 684 blz, 51 afb., foto’s en kaarten, 1 kaart buiten tekst).
De rijke historiografie in verband met Zeeland is tot nu toe meestal vanuit een Walchers standpunt geconcipieerd. Het hier besproken werk, waarmede de auteur onlangs aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam ‘cum laude’ de graad van doctor in de letteren verwierf, mag een geografische en institutionele geschiedenis van Zeeland genoemd worden, gezien echter vanuit Zuid-Beveland. Niet alleen in dit opzicht betekent het een belangrijke vernieuwing en verrijking van onze kennis van de middeleeuwse geschiedenis van dit boeiende gewest. Door de nauwe verbinding van de historische geografie met de institutionele geschiedenis, tot nu toe enkel door wijlen S.J. Fockema Andreae nagestreefd, zet het werk van C. Dekker zich eveneens vernieuwend af tegenover de werken over Zeeland van rechtshistorici zoals Gosses of van geografen zoals Vlam en Gottschalk. Bovendien heeft Schr., op een vóór hem nooit zó systematisch en grondig aangewende wijze, gebruik gemaakt van de resultaten van de bodemkartering bij zijn reconstructie van de historisch-geografische ontwikkeling van het gebied.
Prijs € 75,00

816
849
851
855
856
860
886
899
900
904
906
905
907
912
913
915
916
917
927
923
926
931
932
933
934
935
936
937
938
940
941
944
945
946
947
952
953
954
955
958
959
962
968
969
970
971
972
974
975
976
977
981
982
988
989
993
997
998
1000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
28
29
31
35
36
37
39
43
44
49
50
51
58
59
65
66
67
68
74
75
76
77
79
80
80b
80c
80d
80e
80f
80g
80h
80i
80j
80k
80l
80m
80n
80p
80q
80s
80t
80u
80w
80y
80ii
80jj
80ll
80mm
80nn
80pp
80rr
80ss
80tt
81
82
83
84
85
86
87
88
89
93
95
96
97
98
99
100a
101
103
104
106
108
109
110
112
113
114
115
122
124
127
128
129
130
132
133
139
140
142
143
144
146
147
148
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
169
171
172
174
175
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
191
192
193
194
195
196
198
199
200
202
202a
203
204
205
205a
206
207
208
209
210
211
212
213
214
214a
216

218
219
220
221
222
223
224
225
226
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
285
286
288
289
290
291
294
295
296
297
298
299
300
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
349
350
351
352
353
355
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
391
392
393
394
395
396
398
399
401
402
404
405
406
407
408
409
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423


425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440


Walcheren, wat anders 2
Zeeland, parel van Nederland
Zeeland in vogelvlucht (2 exemplaren)
175 jaar P.S.D. in Zeeland
Kenterend getij
De monumenten van Middelburg (dr. W.S. Unger, archivaris der gemeente)
Sentimentele Aardrijkskunde Zeeland (P. Ritter jr. begeleid door Anton Pieck) (2 exemplaren)
Prentenboek van Middelburg
Het wel en wee van de Hervormde Gemeente Schore en Vlake 2 exemplaren
Goes in haar sas
Een zomerreis door Zeeland
Walcheren bevrijd
Rouffaer , familiegeschiedenis (maasschippersfamilie)
De wereld van Joos Kop
Duvelsjong, verhalen van Zeeuwse jeugd
Schouwen-Duiveland in de frontlinie
Kersoan uut ’t slopje door Jan Vader
Wandelingen eiland Walcheren
Voorouders en afstammelingen van Adrianus Hammels
Van alle markten thuis (Middelburg) (2 exemplaren)
Sporen in de slik
eeuwse reflexen en complexen
Noe nog mooier (verhalen)
Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland (2exempl)
Zeeland droog
Zeeuwse kinderen op de kaart gezet
Het woord aan de gevel / de gevel aan het woord
Van toeten en blazen
Rappe handen, Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940
Oud Walcheren
Hoog van de toren
Een cent van ’t blad, leven en werken vooroorlogs Walcheren
Kwartierstaat Braber-Vos 3 exemplaren
Een zekel om geit-eten te snieen
Dagboek van een waterbouwer
Leuke diengen vo de mensen
Vestingsteden
Zwieg stille , Rinus Spruijt
Mijn leven ( F. Nagtglas)
De bodemkartering van Nederland deel XII
De bodemkartering van Nederland bijlagen
Dorpen in Zeeland
Walcherse vertellingen
Rond de kerk in Zeeland
Eilandbewoners bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen
Zeeland achter dammen
Herinneringen aan de verdwenen stad
Walcherse vertellingen schetsen en novellen
Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland
Dialect op Walcheren
Zeeuwen en de VOC
Een beschrijving afbeelding steden, ambachtsheerlijkheden etc.
Schouwen weithoek
Zierikzee, levend hart van Schouwen-Duiveland
Twaalf eeuwen Binnenhof
Inspirerend Zeeland , reis langs 50 plaatsen
Koning-stadhouder Willem III en de Zeeuwse admiraal Cornelis Evertsen
Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk
De hoorn der Schelde
In Zeeuws licht gevangen
Achtingswaardige vriendin
Een schomp op schrift
De nood der tijden Veere
Walacria, kroniek van Walcheren
Walacria, kroniek van Walcheren
Walacria, kroniek van Walcheren
Walacria, kroniek van Walcheren
Nederlands volkslied
Een wandeling door Zierikzee
Wapen en wapenspreuk
Tien Zeeuwse onderwijzers
Walcheren wat anders
De Middelburgsche avonturier
’t Oude Westkappelse leefpatroon
Sakke de zee-ratte
Hier was een Capelle
Kanaal 3700
Walcheren onder vreemde heersers
Serooskerke in vroeger tijden, deel 1
Serooskerke in vroeger tijden, deel 2
Bie ons op ’t durp [’s Heer Arendskerke – door M.J. Geuze]
Zeven Zeeuwse vrouwen
‘k gaen ik ’n stikje schrieve
Middelburg in beeldspraak
Klapper op de stamboeken van officieren landmacht 1813-1924
De molens van Zeeland
De monumenten van Middelburg
De stoomvaart op Middelburg
Geschiedenis van Middelburg
Kiekesan een tijdsbeeld van Sint Annaland
Bij ons in de familie
Het Nederlandse fotoportret
Het oude Zeeuwse woonhuis
Spiegel der historie
Mesu het leven van een pionier
Portret van de Zeeuwse stromen
Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland, het water op Walcheren
Nederland in vroeger tijd deel XIX, deel XV, deel XVI, deel XVIII Zeeland per deel
Tussen isolement en ontsluiting Noord-Beveland
Oranje als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse volk
Album Carlos Wyffels
Gedenkboek Michiel Mispelon
Het Koninkrijk der Nederlanden 136 gezigten
De zorg gewogen (2 exemplaren)
Zeeuwse plaatsnamen van Aardenburg tot Zonnemaire (2 exempl)
De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld
Een kroniek van de familie van Aggelen
Een oud Walcherse boerderij
Een cent van ’t blad
Zeeland vecht door
De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-1945
Zeeland in de oorlog 1940-1945
Water en vuur
De 85 dagen de slag om de Schelde
De strijd om de Schelde
Notities betreffende het geslacht Dronkers/Donkert
Buhrman familieboek
Gedrukte archivalien
Erit dagboek 2 oktober 1944 tot 12 augustus 1945
Handboek der heraldiek
Zoeken en schrijven handleiding maken historisch werkstuk
Een oud- Walcherse boerderij
Oud Walcheren
Veldnamen van Koudekerke
Zeeland op jaren ’70- ’80
Gids voor Zeeland
Op en om de Noordzee boulevard
Behoudend maar buigzaam, boeren in West Zeeuws Vlaanderen
Ons dorp Koudekerke
Groot Abeele en meer
Van lombaert naar microkrediet
Westerschelde
De geschiedenis van de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum, Renkum
Nederland voor honderd jaar
Vuurtorens over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken
Walcheren
Drie eilanden een
Vlissingen tussen eb en vloed
Kijkatlas van Zeeland
Sporen van de compagnie
Vrij Volk Zeeland onder druk en zonder juk
Walcheren onder vuur en water
Walcheren bevrijd
Koewacht, de geschiedenis van een jong dorp [verkocht]
Grote historische provincie atlas
Roosje en haar nazaten
Nederland in stukken
Archief schatten
Een kabinet van Zeeuwse gezichten (2 exemplaren)
Een bijzonder huis op een bijzondere plek
Grendel van Holland
Ach lieve tijd Zeeland
Duizend jaar Walcheren
Beschrijving van de provincie Zeeland
Grote provincie atlas
Twee eeuwen Vlissingse ziekenhuizen (2 exemplaren)
Het Sint Joseph ziekenhuis te Vlissingen (2 exemplaren)
Grote historische provincie atlas
Borsele tot in de kern
Gemeente atlas van de provincie Zeeland
Oorlogen van de twintigste eeuw
Op zoek naar Zeeland
Spectrum atlas van Nederlandse dorpen
100 jaar vereniging Kinderzorg
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken deel 1
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken deel 2
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken deel 3
Kadastrale atlas deel 2 Vlissingen, West-Souburg, Oost-Souburg, Ritthem
Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II
Kastelen de schoonheid van ons land
Genealogie van Schouwse geslacht Quant
Register van personen beëdigd door de rechtbank te Middelburg deel 1
Register van personen beëdigd door de rechtbank te Middelburg deel 2

Nederland in stukken (beeldkroniek van de Neerlandse. Archieven)
Het geslacht Allaart (Zoutelande)
Portret van de Zeeuwse Stromen
Zeeland in beeld
Fortificaties in de Zwinstreken het Brugse Vrije 1621-1648
Kwartierstatenboek Veere
Algemeen Nederlands Familieblad 1883-1884
Algemeen Nederlands Familiebled 1885
Algemeen Nederlands Familieblad 1886
Algemeen Nederlands Familieblad 1887
Algemeen Nederlands Familiebled 1888
Algemeen Nederlands Familiebled 1889
Algemeen Nederlands Familieblad 1890
Algemeen Nederlands Familieblad 1891
Algemeen Nederlands Familieblad 1892
Algemeen Nederlands Familieblad 1893
Algemeen Nederlands Familieblad 1895
Heraldiek De Bataafsche Leeuw (2 exemplaren)
De groot Afrikaanse familienaamboek
De kerkelijke rekeningen van Middelburg 1673-1680
Voorouders gezocht (2 exempl)
Bij ons in de familie
Aaneengeregen tijdankers
Burkes’s Peerage Baronetage en Knightage
Burgemeester tussen wanorde en wederopbouw
’t Oude Westkapelse leefpatroon
Gemeente atlas van Zeeland
De Nederlandse adel
Behoudend maar buigzaam
Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden negende deel Zeeland
Nederland in vroeger tijd deel XIV
50 jaar Van Weel- Bethesda ziekenhuis Dirksland
Nederland in vroeger tijd deel XVll
Tussen eb en vloed
Speleriee (5 exemplaren)
Vlaanderen in de wereld deel 2
Vlaanderen in de wereld deel 3
Zeeuws kwartierstatenboek deel 1, 3 exemplaren
Zeeuws kwartierstatenboek deel 2, 3 exemplaren
Zeeuws kwartierstatenboek deel 3, 4 exemplaren
Zeeuws kwartierstatenboek deel 4 , 6 exemplaren
Zeeuws kwartierstatenboek deel 5 ,2 exemplaren
Zeeuws kwartierstatenboek deel 6 , 4 exemplaren
De Zuid-Bevelandse familie Rijk (meerdere exemplaren)
Boedelinventaris en akten uitkoop parochie Hontenisse [verkocht]
Het Hof te Sint Maartensdijk
De Spuije , aflevering 113 zomer 2021
Genealogie familie de Wee meerdere exemplaren
Genealogie familie de Wee 2 exemplaren
Kadastrale atlas van Zeeland 1832
Historisch album Zeeland (Kees Ribbens)
Gids voor historisch onderzoek in Zeeland
Barsten in de fles (Jongensjaren in Vlissingen 1940-1947)[2 exemplaren]
De geschiedenis van Vlissingen en haar ambachtsgilden
Anders bekeken, de geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis
Vlissingen in oude ansichten
Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord Beveland 1977, 1978 ,1979, 1980, 1981
idem 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
Zeeuwse Historische bronnen Wolphaartsdijk (2 exemplaren)
Genealogie van Moolenbroek
Het Zeeuwse geslacht Sinke (meerdere exemplaren)
De familie Bom, geworteld in Zuid-Beveland
De familie Lijk/Liek (Laurus M Sinke)
Een eeuw klassefoto’s Sint Philipsland
Stamboom v.d. nakomelingen van Dingeman van der Welle
Genealogie Lokerse (Zuid-Beveland)
Genealogie van het geslacht van As/ van Ast
Een familie Hocke op Schouwen- Duiveland
Bewogen jaren, Middelburg in de 20ste eeuw
Het rode kruis en Zeeland
De gulden, geschiedenis van de Nederlandse nationale munt
Waard om van te houden, de Middelburgse binnenstad
De Maartenskerk in de smalstad (Ned.Herv. kerk St.Maartensdijk)
De Braakman sinds het afscheid van de zee
Geld uit de belt (archeologisch onderzoek Kousteensedijk M’burg)
Opeens was alles anders, Oorlogsjaren Middelburg
Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem
De onderkant van de markt, Westmonsterkerk Middelburg
Vondsten in Veere uit een beerput van huis “In de Struys”
Geld van het koninkrijk
Archeologische monumenten in Nederland
Verhalen uit de fles, 700 jaar Vlissingen
Verscheidenheid en eenheid, ziekenzorg op Walcheren 1823-1993
Middelburg hoe het vroeger was
Brieven van emigrante
Het geslacht Verduijn, de Zeeuws Vlaamse tak
De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739
Genealogie van de familie van Cruyningen 1599 – 1986
Atlas van historische vestingwerken in Zeeland
De geschiedenis van Terneuzen
Het geslacht Kakebeeke uit zeeland
Handmerken persoonlijk tekens uit het verleden
Familie van Houte 1650 -1800
Het geslacht Dees – van den Raeden
den Decker, den Dekker
Groeten van Breskens, 400 prentbriefkaarten en fotokaarten
Op de grens van zout en zoet
Maritieme geschiedenis, water, werk, glorie en avontuur
De gemeente Sluis en Aardenburg toen en nu
Collage in zwart en wit, foto’s W.Zeeuws-Vlaanderen 1950-1980
Sluimerend in slik, verdronken dorpen in zuidwest Nederland
Op reis door Walcheren en de Bevelanden
Doelwit…bevrijdingsdrama burgerslachtoffers van Westkapelle
Bevrijd, maar… Zeeuwen over de keerzijde van de bevrijding
Wij zijn goed gezond en hopen van u hetzelfde
Oude prenten vertellen over het land van Cadzand
Zeeland door de eeuwen heen, deel 1 en 2 (uitgave 1974)
Flesselingen P.J.Quitte
De V.O.C. op zoek naar de goud- en zilvereilanden (schip Breskens 1643)
Boulevard straat aan zee, Jacques Cats
Werken met Zeeuwse bronnen
De Zeeuwse familie Tack, Tak, de Maret Tak 1562 -2000
Vereeuwigd in het leven, verhalen v.d. Noordwest veenlijken
Honderd Zeeuwse families
Familienamen in Nederland
Internetgids stamboomonderzoek
Elseviers gids van de heraldiek
In de tijd gemeten, inleiding tot de chronologie
Woordenboek Zeeuwse dialecten 7e druk
Het eiland Goeree-Overflakkee F. den Eerzamen
Ooltgensplaat zoals het was… foto’s en ansichtkaarten (1981)
Goeree-Overflakkee tussen twee provinciën Marja Visscher
Goeree-Overflakkee van jaar tot jaar deel 1 1900-1950 J.Both
Ooltgensplaat en de ramp van ’53
Boerderijbouw in Zeeland van de 10e tot de 20ste eeuw
Van je familie moet je het hebben, jaarboek CBG 2011 deel 65
Over grenzen, jaarboek CBG 2012 deel 66
Land- en zeezicht boerderijnamen in Zeeland
De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen
Een vaste burcht, kroniek van een kerk (Souburg)
De kanonnen van Walcheren
Een kind in oorlogstijd, herinneringen jeugd in Nieuwvliet
Op eens was alles anders, oorlogsjaren in Middelburg
Vlissingen grandeur in perspectief, Ron de Jonge
Walcheren, wat anders 2, Jaco Simons
Apotheek aan de Badhuisstraat, 100 jaar 1896
De kleurrijke wereld van de VOC, jubileumboek 1602-2002
Bijdragen tot de geschiedenis West-Zeeuws-Vlaanderen 1976 nr.4
Bijdragen tot de geschiedenis West-Zeeuws-Vlaanderen 1977 nr.5
Zeeuwse kaarten voor de VOC 17de en 18de eeuw
Werken met Zeeuwse kaarten, handleiding oude topografische kaarten
20 eeuwen Nederland en de Nederlanders deel 1,2,3, als set geleverd
Kijk op Zeeland (2 exempl)
Verjaagd door vuur en water ,evacuatie en vluchtelingen verhalen
Niemandsland in staats verband, W.Z.Vlaanderen ten tijde v.d. republiek
Uut het land van Kezand Cor Schijve
Uitgevaren voor de Kamer Zeeland
Vlissingen bijzonder wonen, 90 jaar volkshuisvesting
Heiligen uit de modder, gevonden pelgrimstekens
Van geslacht tot geslacht, familie Porrey
Scharnierend Gewest, 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014
Een leven in woorden J.H. van Dale, schoolmeester, archivaris, taalkundige
Dagboek van een waterbouwer 1944-1986
Middeleeuwse kastelen van Zeeland
Zeelandboek 10
Zeelandboek 11
Zeelandboek 12
Een ophitsend geschrift in Zeeland
Hugenoten-geslacht Salomé
Het Nederlandse landschap, dorpen in Zeeland en water op Walcheren
Overzetveren in Zeeland ( 2 exemplaren)
Landschapsatlas van Walcheren
Duizend jaar Walcheren, over gelanden, heren en geschot
Bèl, bèl! Zeeuwse streekdrachten in een ander daglicht
Vlissingen stad aan zee
Vlissingen Ruben Oreel fotoboek
Vlissingen, de boulevard Ruben Oreel fotoboek
Een veger wind, geschiedenis van 4 Zeeuwse klippers
De geschiedenis van de VOC, F. S. Gaastra
De schoolmeester en de stad, J.H. van Dale en Sluis
Zijpe-Anna Jacobapolder 1900-1988
Verdronken land Valkenisse en keizershoofd, stukje Zuid-Beveland
Vlissingen, foto-impressie jaren ’70
Een zomerreis door de 18de-eeuws Zeeland met 6 kaarten
Portret van de Zeeuwse stromen
De opmaat tot de de opstand, Zeeland, centraal gezag 1566-1572
Kostuum en sieraad in Zeeland
Meertens over de Zeeuwen
de Vlissingse houtkust
Geleefde tijd, G.A.C. van Vooren
Het jaar van 2020 Vlissingen
Het jaar van 2021 Vlissingen
Zeeuwen Gezocht, gids voor stamboomonderzoek
Hansweert en Schore in oude ansichtkaarten
De hofsteden van IJzendijke (bijdrage heemkundige kring 1979)
Bezet, verzet, ontzet (Goes en omgeving 1940-1944)
Het beleid van kolonel J. Ledel (bijdrage heemkundige kring 1975)
Baarsdorp, heerlijkheid Poeldorp monument
Repertorium DTB
Nederlandse Hervormde Gemeente ’s Heerenhoek 1672-1985
Langs de oude Zeeuwse kerken
Scheldegotiek, een zoektocht door Zeeland
Het onze lieve vrouwe kapittel van Kapelle/Biezelinge 1503-1529
Op ‘hof, boerderijen en boerenerven in Zeeland
Bromsnor in Zeeland, geschiedenis v.d. gemeenteveldwachter
Een sikkel als souvenier, landarbeid op Z. Beveland
Zeeland , Jaap Kramer, Theo Kampa
De mooiste veren v.d. gans, prenten van Goes 18e-20e eeuw
Jantje Fief, levensschets v. e. Z. Bevelandse wees
Het verhaal van Zeeland, Jan J.B.Kuipers en Robbert Jan Swiers
Geschiedenis der stad Goes, R.A.S. Piccardt
Een Walchers geslacht Boone
Honderd Zeeuwse families 2 exemplaren
Het stadhuis Goes
Levensgeschiedenis van een Z. Bevelandse wees
Zuud Bevelandsch lief en leed
Zeeuwse familienamen
De Zuid-Nederlandse immigratie 1572-1630
De grafzerken in de Grote of Maria Magdalenakerk Goes [verkocht]
Burgerlijke stand, Bevolkingsregister en genealogie
Toponymie van ’s Heerenhoek
Langs dieken en wegen, Zuid Bevelandse vertelsel
Zeeland zien, Kees Slager
Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse/Zeeuwse archieven
Visies op Jacob Cats en zijn tijd
Sraskerkse proat
Zeeland platenboek
Het leven op een Z. Bevelands dorp rond 1900 ’s H. Arendskerke
Op zoek naar onze voorouders door H.L. Kruimel
Recht en krom, kroniek v.d rechtspraak in Goes 15e eeuw-1811
Een vogelvluchtplattegrond van Goes
Zeeuwse wijsheden
Ach lieve tijd Zeeland 20 tijdschriften in een band
Toponymie van Borssele en Oudelande
Toponymie van Driewegen, Coudorpe en Ovezande
De straatnamen van Kloetinge
Bolwerken in Zeeland
De ideologie van een stadsregering Goes
Dorpsgezicht Borssele
Gedenkboek v.d watersnood in O. Zuid-Beveland
Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Borssele
Kadastrale atlas v. Zeeland 1832, Kapelle, Wemeldinge, Schore/Vlake
Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Goes/Kloetinge
De hofsteden van Schoondijke (bijdrage Heemk. kring 1982)
Mijn naam is Elenbaas
Kanonnenvoer en erewacht, onder de vaandels v.h. Franse volk
Verbonden door woorden (bijdrage Heemk. Kring W. Z.Vl. no 39)
Verstilde passages (bijdrage Heemk. Kring W. Z. Vl. 27)
Van paarden naar paardenkracht (bijdrage Heemk. Kring W. Z. Vl. 25)
Aaneengeregen tijdankers (bijdrage Heemk. Kring W. Z. Vl. 30)
’t Vrije gebonden door de golven (bijdrage Heemk. Kring W. Z. Vl. 19)
Episoden 1940-1945 III (bijdrage Heemk. Kring W. Z. Vl. 20)
Sporen naar het verleden (bijdrage Heemk. Kring W. Z. Vl. 22)
Zeeuwen aan de Kaap
Het leven in Vlissingen, 12 tijdschriften in cassette
Nederlands repertorium van familienamen in Zeeland
Jaarboeken Heemkundige kring West- Zeeuw-Vlaanderen
1961/1962, 1963/1964, 1965/1966, 1967/1968, 1969/1970,
Herdenkingsuitgave bevrijding 1944 per stuk
Goed Zeeuws goed rond
Zondige Zeeuwen
Je kent me echt niet hé? Cornélie van de Reepe
Tussen kerk en fort, Jo Kosten
Volksverhalen uit Zeeland
Devotionalia, regilieuze voorwerpen uit katholieke leven, deel 1
De middag van de paarse nevel, Cornélie van de Reepe
Merkwaardige grenspalen en grensstenen, M.A Aalbregtse
Zeeuws jaartallenboek in prent
De naam en geslacht Rosseel
Sakke de zee-ratte, jeugdherinneringen
Vreemde eenden in de bijt, 1944 Kamperland
Nederland en de zee, 25 jaar na de ramp
Boulevard allegaar, nr.8 uitgave aug. 1993
Het Zeeland boek, Peter Sijnke
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden
in woord en beeld druk 1938 dr. N Japikse

laatst gewijzigd 10-04- 2024

€ 2,50
€ 7,50
€ 5,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 7,50
€ 3,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 2,50
€ 5,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 2,50
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 7,50
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 3,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 0.00
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 7,50
€ 4,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 25,-
€ 25,-
€ 25,-
€ 10,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 5,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 7,50
€ 5,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 4,-
€ 7,50
€ 10,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 10.-
€ 10,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 50,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 10,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 20,-
€ 0.00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 7,50
€10,00
€10,00
€ 7,50
€10,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 30,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 20,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 7,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 10,00
€ 2,50
€ 7,50
€ 2,50
€ 6,00
€ 3,00
€ 7,50
€10.00
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 0,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 2,50


€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 25,00