Ga naar de inhoud

Zuid-Beveland H – N

>

>

38

39


>

>

40


41


42

>

7
8
9
10
11
12
13>

>

43


44a
44b
45
46

47

48

48a
49

>

1
2
3

>

>

50>

5
6


>

>

515253
53a

>

8
9
10
11
>

>

54>>

5556
>

2
3

>

>

57


58


59>

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

>


>

>

60


>

3
4
5
6>

>

61

626364

>

5
6


>

65

66


>

1
2

>

67

68


69
>

1
2
3
4
6
7
8
9

>

>

70


>

1

>>

>

>

>

7171a

>

3
4‘S-HEER ABTSKERKE en SINOUTSKERKE

Ordners

Doop 1666-1810 (alf. gerangschikt + reg. op vrouwennamen)
Doopregister 1660-1810
Doop 1764-1810
Trouwboek 1667-1810 ( + reg. op vrouwen- en op mansnamen)
Gezinnen 1666-1810
Raze, div. nrs. 1667-1810, verkopingen, transporten, plechten,
schepenakten en gerechtsrollen.
Inwonerslijst 1813
Bevolkingsregister 1861-1887
Diversen
Archief N.H. kerk
Consistoryboek ’s Heer Abtskerke en Sinoutskerke
Overloper 1603, 1617, 1667

Gebruikerscomputers

’s Heer Abtskerke Overloper 1589 [NIEUW]

‘S-HEER ARENDSKERKE

ORDNERS

Doopboek 1584-1606 + naamregister
Doopboek1666-1722 (alf. op vadersnaam) + naamregister v.d. ouders
Doopboek 1729-1810 (alf. op vadersnaam) + naamlijst v.d.ouders
Trouwen 1583-1605 (+ alf. naamlijst)
Trouwen 1614-1810 (+ alf. naamlijst)
Overlijden 1806-1810
Bevolking 1813
Lidmaten 1581-1589
Lidmaten 1594
Lidmaten 1619-1634
Lidmaten 1773-1810
Ouderlingen en diakenen 1587-1610
Avondmaalgangers 1585-1604
Avondmaalgangers 1604-1615 (alfabetisch in een lijst)
Diaconie rekeningen 1583-1667 en 18e eeuw
Raze 2720, register van transporten 1678-1688
Overloper Nieuwe Kraaijert 1623, 1679, 1715
Overloper Oude Kraaijert 1657
Overloper 1757
Overloper 1771
Overloper 1792
Uit diaconierekeningen afgeleide sterf- of begraafdata
Index op de lijst van aangegeven lijken 1806-1810
’s Heer Arendskerke voorkomend in Goes
Besteck voor het huys voor de
gasten van Roode Roede in de Westcrayert 1654
Diversen

BOEKEN , (zie cassette nr. 5, 5a en 7)

Inventaris van het Archief van het waterschap 1703-1959
RAZE 2738, Register van weesakten 1678-1754
Bevolking 1811
Indices op de Diaconierekeningen pag. 1-135
Indices op de Diaconierekeningen pag. 136-357
Indices op de Diaconierekeningen pag. 358-619
Register van transporten 1678 – 1700

Gebruikerscomputers
’s Heer Arendskerke Overloper 1543 [NIEUW]
’s Heer Arendskerke Overloper 1546 [NIEUW]
’s Heer Arendskerke Overloper 1683 [NIEUW]
’s Heer Arendskerke Overloper 1756 [NIEUW]

’s Heerenhoek [voor RK zie ook Landsparochie]

Ordners

Doopboek 1657 -1810 (alfabetisch op voornaam)
Lidmaten 1657 – 1729 N.H. Kerk actaboek
Bevolking 1813 Raze 2753
Doop- en Trouwboek 1657-1810 Ned. Ger. (A t/m L)
Doop- en Trouwboek 1657-1810 Ned. Ger. (M t/m Z)+ index A t/m Z
Doop (R.K.) 1665-1709 (+ register op familienaam van de vader)
Doop (R.K.) 1710-1735 (+ register op de ouders)
Doop (R.K.) 1736-1760 (+ register op familienaam van de vader)
Doop (R.K.) 1760-1790 (alf. gerangschikt +
reg. op de familienamen v.d. moeder)
Doop (R.K.) 1768-1775 (alf. gerangschikt + reg. familienamen
v. d. moeder, kopie van het origineel)
Doop (R.K.) 1791-1810 (alf. gerangschikt +
register op familienaam van de moeder)
Trouwen (R.K.) Landspastoor 1666-1805 (alfabetisch gerangschikt)
Trouwen (R.K.) Landspastoor 1666-1784 (kopie van het origineel )
Doopboek R.K. 1811 – 26-06-1814 transcriptie en origineel
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1697-1709
(+ register op familienamen)
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1698-1766
(+ register op familienamen + plaatsnamen)
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1791-1806
(+ register op familienamen)
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1798-1810
( alfabetisch gerangschikt)
Begraafboek R.K. ‘s-Heerenhoek 1798-1810
Begraven (R.K.) 1817-1930
Overlopers 1757-1771-1792
Register der Fundatiën van Zuid-Beveland 1818-1918
Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr. 5)

Bevolking 1811
Toponymie van ‘s-Heerenhoek
De kerk van de Nederlands Herv. Gem. ‘s-Heerenhoek 1672-1985

Gebruikerscomputers
’s Heerenhoek Dodenlijst RK 1697-1709 [NIEUW]


’s Heer Hendrikskinderen

Ordners

Inwoners 1813
Raze 2760, schepenactenboek 1745-1803 (+ namenregister)
Diversen

Boeken ( zie cassette nr. 5b)

Raze 1584
Raze 1761

Gebruikerscomputers

’s Heer Hendrikskinderen Overloper 1585 [NIEUW]
’s Heer Hendrikskinderen RAZE 2764 Transporten 1767-1784 [NIEUW]

Heinkenszand

Ordners

Geboorten en Doop 1807-1824 + naamregister
Trouwboek 1807-1810 + naamregister
Ondertrouw 1807-1810
Reconstructie DBT 1614-1810
Inwonerslijst 1793
Inwonerslijst 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 20-40 jaar in 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 41-60 jaar in 1813
Aantekeningen uit Consistorieboek 1649-1733 + register
Aantekeningen uit Diaconierekeningen 1717-1803 + register
Giften (onder)trouw 1727-1777 + index
Diversen
Raze 2778-2847
Raze 2827-2841
Overloper 1684 + 1720
Diversen
Raze 2790, 1591-1595
Transporten van huizen 1591-1810

Boeken ( zie cassette 7)

Bevolking 1811
Weeskamer 1633-1765
Raze 2790 deel 1 , pagina 1-300
Raze 2790 deel 2, pagina 301-512

Gebruikerscomputers

Heinkenszand Overloper 1543 dl.1 [NIEUW]
Heinkenszand Overloper 1543 dl.2 [NIEUW]
Heinkenszand Overloper 1543 dl.3 [NIEUW]
Heinkenszand Overloper 1621 [NIEUW]

Hinkelenpolder

Ordners

Schepenacten RAZE 3364-3368-3369-3370 – 3371a
Baanders Vergaar Oost Hinkelen Polder
Diversen

Gebruikerscomputers
RAZE 3371a, Schepenakten 1616-1656 [NIEUW]
RAZE 3372 Schepenakten 1656-1676 [NIEUW]

Hoedekenskerke

Doop 1658-1737
Doop 1738-1810
Trouwen 1654-1737 + register
Trouwen 1737-1806
Trouwen 1658-1806
Lidmaten 1658-1682 en 1705-1805
Bevolking in 1813
Diversen
Doop R.K. parochie 1796-1810 Parochie Kwadendamme
Trouwen R.K. parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Begraven R.K. parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Raze 2850, gerechtsrol (1740-1803) + naamregister
Raze 2850, leveringen (1751-1807) + naamregister
Raze 2865, plechten (1771-1803) + naamregister
Raze 2872, minuten testamenten 1732-1759 + naamregister
Raze 2854, Schepenactenboek 1642-1654 + naamregister
Naamregister 1636 Gemenntelijk Archief Goes no 175 VN 3128
Magistraat, Schout en Secretaris 1642-1811
Raze 2849 transcriptie
Diversen

Boeken ( zie cassette nr. 9)

Bevolking 1811
Inventaris van het Archief van het waterschap 1679-1959

Gebruikerscomputers

Hoedekenskerke en Vinninge, Overloper 1636 [NIEUW]

Kapelle

Ordners

Begraafboek 1631-1634 (alfabetisch gerangschikt)
Doop 1597-1673 N.H. (alfabetisch gerangschikt),
transcriptie + origineel
Doop 1685-1747 (alf. gerangschikt + lijst met namen
v.d. echtgenote en van de doopheffers)
Doop 1728-1777 (alfabetisch gerangschikt +
index op namen van de moeders)
Geboorten 1813-1815
Trouwen 1655-1728 (alfabetisch gerangschikt + naamlijst)
Trouwen 1731-1810 (alfabetisch gerangschikt)
Huwelijk 1813-1815
Raze 2959 Huwelijken
Begraafboek 1631-1634
Overlijden 1813-1815
Raze 2944-3012 gen. aantekeningen uit de archieven v.
rechtbanken, weeskamers, enz. 1607-1811
(alfabetisch gerangschikt ) + naamregister
Raze 2952 Processtukken 1710-1764
Raze 2984 minuten v. huwelijksakten 1681-1721 + naamregister
Raze 2987 minuten v. testamenten 1750-1762 + naamregister
Raze 2986 minuten v. testamenten 1694-1749 + naamregister
Raze 2985 minuten v. testamenten 1624-1730 + naamregister
Raze 2990 minuten v. testamenten 1755-1808 + naamregister
Raze 2988 minuten v. testamenten 1763-1769 + naamregister
Raze 2999 minuten v. boedelrek. + boedelinv. 1706-1728
Raze 3000 I, II en III minuten v. boedelrek. + boedelin.v. 1729-1787
Raze 3001 I, II minuten v. boedelrek. + boedelinv. 1788-1797
Raze 3002 minuten van boedelrek. + boedelinv. 1705-1767
Raze 3006 archief van de weeskamer 1642-1713
Raze 3007 archief van de weeskamer 1713-1776
Raze 3006 en 3007 = klapper
Raze 3008, archief van de weeskamer 1776-1810 + klapper
Diversen

Boeken ( zie cassette 9 en 10)

De polder ” Willem Anna “
Overloper Westambacht 1573
Overloper Westambacht 1615
Bevolking 1811
Handbooggilde 1644-1724
Handbooggilde 1725-1871
Overloper Oostambacht 1583
Overloper Westambacht 1587
Baandersvergaar Oostambacht 1717
Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673
Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1610-1622 dun
Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk door J. Bijlo

Gebruikerscomputers
Doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673

Kattendijke

Ordners

Doopboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Diversen
Inwonerslijst 1813
Lidmaten 1648-1692 alfabetisch
Raze 3081 schepenakten 1645-1689
Raze 3095 minuten van testamenten 1748-1809 + naamregister
Raze 3363 Oost Beveland, thans Kattendijke,
schepenacten 1742-1800 +naamregister
Kattendijke voorkomend in Goes

Boeken (zie cassette nr 10a)

Overloper 1710
Overloper 1766
Index op doop-trouwboeken Kattendijke 1647-1810/
lijst van lidmaten 1647-1692
Inventaris van de archieven van de gemeente Kattendijke 1798-1969
Bevolking 1811 (zie boek nr.3 Wolphaartsdijk)

Kloetinge

Ordners

Doopboek 1668-1810 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek 1779-1805
Trouwboek 1671-1776
Trouwboek 1779-1810
Diversen (trouwboek voor 1779)
Overlijden 1806-1810
Raze 3114, schepenacten 1557, 1558
Raze 3115, rentmeesters rekeningen 1559
Raze 3116, schepenacte 1560
Raze 3117, schepenacten 1566-1567
Raze 3143, schepenacten 1600/1601 + klapper
Raze 3144, schepenacten 1601/1602 + klapper
Raze 3145, schepenacten 1602/1603
Raze 3192 t/m 3196, minuten v. boedelscheiding 1597-1699
Raze 3203A, weeskamer + klapper 1610-1740
Raze 3203B, weeskamer + klapper 1741-1811
Raze diversen
Lidmaten 1750 -1777
Overloper 1559
Overloper 1622
Bevolkingsregister 1812, 1813
Transcriptie oudste grafzerken in Geerteskerk
Diversen

Boeken

Bevolking 1811
Overloper Zuidambacht 1573

Gebruikerscomputers

Schepenakten 1618-1620 [NIEUW]


Krabbendijke

Doopboek 1762-1810 met index op moedersnaam
Doopboek 1775-1810 met index op vaders- en moedersnaam
Trouwboek 1658-1750 + register
Lidmaten 1774-1791
Inwonerslijst 1813
Overloper v. Nieuw Krabbendijke/ Monneken/ Maagspolders 1707
Raze 3204-3227 gerecht + weeskamer Krabbendijke 1682-1811
Raze 3462-3470 gerecht + weeskamer Krabbendijke Rilland 1781-1810
Raze 2520-2523 gerecht + weeskamer Krabbendijke,
Fort Bath 1791-1810
Raze 3315-3317 gerecht + weeskamer Krabbendijke Maire 1787-1810
Diversen

Boeken (zie cassette 11)

Bevolking 1811
Overloper 1721

Kruiningen

Doop/Trouwen 1714-1810
Trouwen 1671-1748
Doop/trouwen 1628-1714 met index
Doopboek 1628-1811
Doopboek 1775-1819
Raze 3267 transporten en plechten 1634-1643
Raze 3268 transporten en plechten 1643-1662
Raze 3269 transporten en plechten 1662-1679
Raze 3312b, 1628
Raze 3312c, weesboek 1662-1681
Raze ….., Schepenaktenboek Oosthinkelingenpolder 1599-1602
Overloper 1623
Diversen

Boeken (zie cassette nr 11)

Weeskamer 1585-1613
Oost Hinkelenpolder Overloper 1715 (in 19e eeuw onder Kruinings bestuur)
Bevolking 1811
Verkoop goederen der Ambachtsheer 1831 Kruiningen (Ambacht)
RAZE 3313 Archief Notaris J.D.de Jonge
RAZE 3314 Archief Notaris F. Roeteringh
Overloper Kruiningen 1644    
Testamenten 1701-1811 (Zeeuwsche Historische bronnen)  

Kwadendamme

Ordners

Doopboek R.K. 1801-1813
Overlijdensboek R.K. 1802-1860
Gilde 19e eeuw
Naamlijst inwoners parochie Kwadendamme 1873-1879,
Kwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande,
Nisse, ‘s-Gravenpolder, ‘s-Heer Abtskerke

Boeken (zie cassette nr 11)

Parochie Kwadendamme 1801-1993

Gebruikerscomputers
Onderling verdeelde fundaties 1814 [NIEUW]
GA GOES inv.nr. 775 Rek. en Bew. Oost Zuid-Beveland [NIEUW]

Landsparochie

RK Bewoners 1792 in Zuid-Beveland [NIEUW]
RK Bewoners 1792-1810 in Zuid-Beveland [NIEUW]
Collecteopbrengst 1765 [NIEUW]
Onderling verdeelde fundaties 1814 [NIEUW]
Verpachting Geestelijcke Landerijen 1618 [NIEUW]

Maire (Zie Rilland)

Nieuwelande (Zie Kruiningen en Krabbendijke)

Nisse

Ordners

Doopboek 1711-1810 met klapper
Trouwen 1607-1705 met klapper
Trouwen 1763-1810 alfabetisch gerangschikt
Overlijden 1806-1811
Lidmaten 1633-1697 en 1736-1816
Extracten Actaboeken Kerkenraad 1633-1816
Bewonerslijst Nisse (1960-1970)
Diversen
Doop en trouwboek 1711-1810

Boeken (zie cassette 12 en 13)

Bevolking 1811
Meetboek van “De Mooije Staecke”


Gebruikerscomputers

Nisse Heilige Geest Goederen 1584 [NIEUW]
Nisse RAZE 3344 Gerechtsrol 1654-1805 [NIEUW]


Laatste aanpassing 16-11-2023