Ga naar de inhoud

Zuid-Beveland O – Z

>>

72


72a


>

1
2
3
4
5


>

>

73
73a
74
74a>

3
4
5
6
7
8
9


>

>

75


>

4

>

>

76


>

>

77

78
>

5
6
7

>

>>

2


>

798080a
>

>

1
3

>

>

81

>

>

82
83
>

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
36


>

>

84

>

>

85
>

1
2
3
4


>

>

86

87


>

5
6
7
8

>


Oudelande

Diverse overlopers: (Zie ordners 4a en 4b Baarland)
10e Eijgenaaren in de polders van Baarland, Bakenburg
en Oudelande vlgs de rekeningen v. Pieter Coomans,
(Zie Baarland, ordner 4)
Notitie v. feudale + allodiale goederen ambachtsheerlijkheden
Baarlandt, Bakendorp, Stuvezande +Oudelande,
(Zie Baarland, ordner 4)
Overloper 1672 (Zie Baarland, boek 2)
Overloper v.d. Parochie Oudelande (Zie Baarland boek 1 +ordner 3)

Ordners

Aantekeningen Doop- en Trouwboeken Herv. Gem. 1701-1771 alf.
gerangschikt + naamregister (origineel)
Huwelijken 1739-1771 met index op persoonsnamen
Actaboek lidmaten 1739-1819 met naamregister
Actaboek genealogische aantekeningen 1739-1819 + naamreg.
Fiches op archief weeskamer 1635-1810
Raze 3374-3415 met naamregister
Raze 3386 register van transporten 1690-1765
Raze 3403 boedelrekeningen en inventarissen 1651-1680
Raze 3404 boedelrekeningen en inventarissen 1679-1770
Raze 3382 vervolg, schepenactenboek 1627-1630
Raze 3415 boedelrekeningen en inventarissen 1783-1805
Grafzerken in de oude kerk te Oudelande
Lijst van predikanten
Diversen
Lijst van inwoners 1813
Inwoners 1820

Boeken (zie cassette nr 12)

Bevolking Oudelande 1813
Aantekeningen uit Doop- en Trouwboeken 1701-1771 (bewerkt)
Fiches op het archief van de weeskamer 1635-1810
Overloper 1622
Actaboek der Ned. Herv. kerk 1739-1819

Gebruikerscomputers

Oudelande RAZE 3387 Reg. van Transporten 1765-1789 [NIEUW]


Ovezande

Ordners

Doopboek 1625 – 1810
Doopboek Driewegen/Ovezande 1623-1692 alf. gerangschikt +
alf. reg. op vrouwennamen
Doopboek Driewegen/Ovezande en Coudorpe, 1692-1741
alfabetisch gerangschikt
Doopboek 1742-1810 alfabetisch gerangschikt
Raze 3416, schepenhuwelijken 1690-1797 + naamregister
Raze 3432, register v. plechten 1699-1739 + naamregister
Raze 3422, register v. transporten 1699-1739 + naamregister
Raze 3458, register v. weesakten 1704-1738 + naamregister
Raze 3423, register v. transporten 1739-1768 + naamregister
Raze 3433, register v. plechten 1739-1768 + naamregister
Raze 3443-1 minuten v. verkoopconditien 1738-1810 + naamreg.
Raze 3443-2 minuten v. verkoopconditien 1791-1810 + naamreg.
Raze 3451, register v. akten v. taxatie 1749-1785 + naamreg.
Raze 3452, register v. akten 1786-1806 + naamreg.
Raze 3424, register v. transporten 1773-1801 + naamreg.
Raze 3434, register v. plechten 1771-1805 + naamreg.
Raze 3446, minuten v. testamenten 1763-1785 + register
Raze 3452, uittreksel + naamindex
Magistraat Ovezande, schepenen
gevonden in het rechterlijk archief
Overloper 1683
Overloper 1774
Overloper 1792
Lijst van ingezetenen 1810
List van inwoners 1813
Las. 3416, Schepen huwelijken
Gildeboek handbooggilde 1802-1858
Ledenlijst 1984 voetbalvereniging Volharding ’32
Diversen
Raze 3416 t/m RAZE 3461
Raze 3416, gerechtsrol 1681-1739 met klapper
Raze 3417, gerechtsrol 1739-1810 met klapper
Raze 3418, processtukken 1753-1811; lijst met
stemgerechtigde burgers 1798; met klapper
Raze 3421, schepenaktenboek 1673-1680; met klapper
Raze 3425, register v. transporten 1802-1810 + klapper
Raze 3435, register v. plechten; 1806-1810 + klapper
Raze 3436, speciaal register v.plechten 1804-1808
Raze 3444, minuten v. verkoopconditien 1806-1811 + klapper
Raze 3445, minuten v. testamenten 1701-1762 + klapper
Raze 3447, minuten v. testamenten 1786-1796 + klapper
Raze 3448/3449, minutenv. testamenten 1797-1804 en
1804-1810 met klapper
Raze 3453/3454/3455, minuten v. boedelrek. en
inv. 1738-1775, 1775-1803, 1804-1810 met klapper
Raze 3456/3457, minuten v.allerlei schepenakten
1732-1742 en 1808-1810 met klapper
Raze 3459, register v. weesakten 1743-1810 + klapper
Raze 3460, minuten v. weesakten 1808-1810; klapper samen met 3461
Raze 3461, min. v. boedelrek. en inv. v.d.
weeskamer 1650, 1657 en 1750-1807 met klapper
De grafzerken in de voormalige Ned. Herv. kerk te Ovezande

Boeken (zie cassette nr 12)

Overloper 1640, St.Anthonispolder en Hollestelle
Overloper 1611, Lowysenpolder
Overloper 1683
Inventaris van het Archief van het Waterschap 1592-1959
Bevolking 1811
Gerechtsrol 1681-1739
Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorp en Ovezande

Gebruikerscomputers

Ovezande Overloper 1543 [NIEUW]
Ovezande Overloper 1585 [NIEUW]

Reimerswaal

Ordners

Rekeningen Baljuw Reymerswaele tot 1534
Diversen

Boeken (zie cassette nr 14)

Geschiedenis Reimerswaal december 1973 M.P.de Bruin

Rilland-Bath

Ordners

Doopboek Fort Bath 1791-1811 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek Fort Bath van 13-2-1791 tot 2-2-1814 
Trouwboek Fort Bath 1791-1814 alfabetisch gerangschikt           
Raze 2520 Fort Bath, register van transporten 1799-1808
Raze 2521 Fort Bath, register van plechten en
andere schepenakten 1791-1809
Raez 2522 Fort Bath, minuten van schepenacten 1792-1809
Raze 3315 Maire, register van transporten 1786-1808
Raze 3316 Maire, register van plechten 1787-1805
Raze 3317 Maire, register van weesakten 1796-1809
Raze 3462 Rilland, register van transporten 1777-1810
Raze 3464 en 3465 Rilland, register van plechten 1777-1807
Raze 3466 Rilland, minuten v. testamenten +
huwelijkse voorwaarde 1791-1809
Raze 3467 I en II, minuten v. boedelrekeningen + inventarissen 1781-1810
Raze 3468 Rilland, minuten v. schepenakten 1791-1809
Raze 3469 Rilland, register v. weesakten 1791-1810 (keerzijde 3462)
Nieuwlande, lijst v. inwoners boven 12 jaar binnen de gemeente

Schore – Vlake

Ordners

Doopboek 1715-1810
Trouwboek 1710-1810
Lidmaten 1620-1676
Actaboek 1619-1676
Schore, schout en secretaris
Schore voorkomend in Goes
Bevolking 1813
Raze 3472-3498
Las. 3495, 3497, 3480
Register Kerkelijke goederen Vlake 1644-1721 + naamregister

Boeken (zie cassette nr 14)

Fiches op het archief van de weeskamer van Schore en Vlake
Magistraat Schore 1622 – 1639
Rekeningen Ned. Herv. kerk 1649 -1682

Sinoutskerke

Zie ‘s-Heer Abtskerke ordners 38 en 39

Bevolkingsregister 1813 (zie Baarsdorp ordner 5)

Boeken (zie cassette nr 14)

Overloper 1842

Gebruikerscomputers

Sinoutskerke Overloper 1596 [NIEUW]
Sinoutskerke RAZE 3501 Schepenakten 1660-1739 [NIEUW]

Valkenisse

Bevolking 1813
Raze 3508-3510, register van transporten en plechten 1657-1684
Raze 3512, register van transporten en rechten 1780-1810
Valkenisse voorkomend in Goes
Raze 3507 Schepentrouwboek 1618-1662
Raze 3507 – 3517 uittreksel uit archief van het
gerecht van Valkenisse op persoonsnaam
Raze 3508, index op persoonsnamen
Raze 3508, transcriptie schepenaktenboek 1662-1681
Raza 3517, Weeskamer Valkenisse 1662-1808
Raze 3509, register van namen enz. voorkomende
in het schepenregister 1686 – 1805

Vlake

Boeken (zie cassette nr 14)

Overlopers Vlake 1599, 1606, 1613
Registerboek van de kerkelijke goederen van Vlake

Waarde

Ordners

Doopboek losse gegevens 1657-1772 + naamregister
Trouwboek losse gegevens 1635-1803 + naamregister
Huwelijk en doop aantekeningen 1617-1806
Raze 3518/3536, 3519 en 3521, schepenregisters 1560-1567 en 1571-1575
alfabetisch gerangschikt
Raze 3520, schepenregister 1567-1571 alfabetisch gerangschikt
Raze 3521, schepenregister 1571-1575 alfabetisch gerangschikt
Raze 3531 en 3547 schepenregister 1641-1658 alf. gerangschikt
Raze 3540, schepenregister 1583-1588 alfabetisch gerangschikt
Raze 3573, weeskamer 1659-1783 alfabetisch gerangschikt
Huwelijken index 1811-1950
Geboorten index 1811-1950
Diversen

Wemeldinge

Ordners

Doopaantekeningen 1594-1871 (met hiaten) + naamregister
Trouwaantekeningen 1733-1841 (met hiaten) + naamregister
Doop + Trouw 1682-1849 (boek Verlare) alf. gerangschikt + naamreg.
Lidmaten 1606-1802
Inwoners 1813
Raze 3599, register van transporten + naamregister
Raze 3603, bewerking Leveringen Wemeldinge 1806- 1808
Raze 3604, bewerking Leveringen Wemeldinge (1808) 1809-1811
Raze 3605, register van schepenakte + naamregister
Raze 3608, plechten Wemeldinge 1808-1810
Raze 3609, weeskamer 1685-1693 + naamregister
Raze 3617, testamenten en huwelijkse voorwaarden 1783-1810
Raze 3627, weeskamer 1711-1780 + naamregister Boedelrekeningen
Raze 3628, bewerking minuten v. boedelrek. + boedelinv. 1783-1910
Raze 3646 1 en 2, weeskamer 1707-1779 + naamregister
Predikanten Wemeldinge vanaf 1820
Diversen

Boeken (zie cassette nr 17 t/m 21)

Schepenakten 1578-1579
Schepenakten 1579-1580
Schepenakten 1614-1619
Schepenakten 1621-1625
Schepenakten 1625-1636
Schepenakten 1636-1640
Schepenakten 1644-1657, Weeskamer 1644-1657
Schepenakten 1659-1682
Transporten 1658-1697
Transporten 1697-1727
Weeskamer 1600-1609, boedelrekeningen + inventarissen
Weeskamer 1610-1619, boedelrekeningen + inventarissen
Weeskamer 1620-1629, boedelrekeningen + inventarissen
Weeskamer 1622-1652, boedelrekeningen + inventarissen
Weeskamer 1630-1639, boedelrekeningen + inventarissen
Weeskamer 1701-1726, weesakten
Weeskamer 1703-1779, boedelrekeningen + inventarissen
Weeskamer 1735-1756, boedelrekeningen + inventarissen
Schepenakten 1584-1585
Schepenakten 1619-1621
Schepenakten 1582-1584
Genealogische notities
Weeskamer 1658-1696, weesakten
Lidmaten Ned. Herv. kerk 1606-1803
Bevolking 1811
Schepenakten 1604-1608

Gebruikerscomputers

Wemeldinge RAZE 3625 Weeskamer boedelrek. en inv. 1735-1756 [NIEUW]


Wissekerke

Ordners

Bevolking 1813
Raze 3647-3652
Overlopers 1712 en 1715

Gebruikerscomputers

Wissekerke [ZB] Overloper 1544 [NIEUW]
Wissekerke [ZB] Overloper 1585 [NIEUW]


Wolphaartsdijk

Ordners

Overlijden 1806-1814
Register op persoonsnamen 1652-1811
Aantekeningen uit de Kerkregister
Raze: 3566, 3767, 3769, 3770, 3772
Raze: 3781, 3782, 3784, 3785, 3789
Raze: 3790, 3794, 3797, 3798 I, 3798 II, 3798 III, 3799, 3800
Testament van Dominicus Cornelisse
Diversen

Boeken (zie cassette nr 22)

Aantekeningen uit de kerkregisters
Wolphaartsdijk DTB 1597 – 1810
Wolphaartsdijk en Kattendijke bevolking 1811
De Toponymie van Wolphaartsdijk

Gebruikerscomputers

Wolphaartsdijk Overloper 1590 [NIEUW]
Wolphaartsdijk Pachtboek 1592 [NIEUW]

Yerseke

Ordners

Doopregister van de Hervormde Gemeente te Yerseke 1710-1758
Trouwregister v.d. Geref. Kerk v. Yerseke 1597-1761 en 1757-1810
Lijst van ouderlingen en diaken
Lasonder 2883, register op geslachtsnaam
Lasonder 2926, Minuten van weesakten 1757-1805
Raze 2881, Schepenakten (onvolledig)
Yerseke voorkomend in Goes
Tienden van Oudmunster 1335 -1611 (Yerseke)

Boeken (zie cassette nr 22 en 23)

Schepenakten 1594-1595, deel 1
Schepenakten 1596-1598, deel 2
Schepenakten 1598-1600
Bevolking 1811

Zuid-Beveland Algemeen

Gebruikerscomputers

Landwacht ASG inv.nr. 3365 [NIEUW]

Laatst aanpassing 16-11-2023